search
Project

Karjeras atbalstu Jelgavas Valsts ģimnāzijā nodrošina pedagogs karjeras konsultants Inita Jankeviča

Karjeras atbalsta mērķi:

  • nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolā;
  • celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
  • motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām. 

Aktivitātes