search

Individuālās karjeras konsultācijas

3. Septembris, 2020

Individuālās karjeras konsultācijas

Skolēniem ir iespēja pieteikties uz individuālajām konsultācijām karjeras izglītībā.

Konsultanti ir pieejami 302. kabinetā, vai rakstot e-klases pastā: 

Pamatskolas skolēni - Jnitai Jankevičai;

Vidusskolas skolēni - Jeļenai Beitānei.