search

Karjera IT jomā

16. Februāris, 2018

Karjera IT jomā

16. februārī projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietveros notika karjeras atbalsta pasākums "Karjera IT jomā".

Jelgavas Valsts ģimnāzijas 10.-12. klašu skolēniem notika informācijas tehnoloģiju speciālista Austra Cīrulnieka lekcija – diskusija par to, kādas prasmes, iemaņas un izglītība ir nepieciešama, lai skolēns kļūtu pamanāms IT jomas darba devējiem. Lekcijas sākumā skolēniem tika sniegta informācija par uzņēmumu mūsdienu populārākajiem un veiksmīgākajiem IT jomas uzņēmumiem Latvijā un pasaulē. Lekcijas un diskusijas laikā lektors informēja par digitālajām tendencēm, kas valda pasaulē, uzsverot, ka IT jomā ir nepārtraukti jāmācās. Lektors atgādināja, ka pašlaik informāciju tehnoloģiju sfērā tiek izmantota integrētā pieeja, kas paredz, ka ikviens IT uzdevums tagad prasa arvien plašāku prasmju komplektu, un tas ne vienmēr piemitīs vienam cilvēkam. Skolēniem rodas sapratne, ka mūsdienās IT speciālisti darbojas komandā. Piemēram, procesu automatizācijas projektos, kad standarta darbi uzņēmumos tiek deleģēti tehnoloģijām, patlaban ir iesaistīti gan cilvēki, kas izplāno, kā šīs automātiskās darbības notiks (vairāk biznesa analītiķi nekā IT speciālisti), gan profesionāļi, kas tehniski izveido šo sistēmu - lietojamības speciālisti, drošības speciālisti. Lektors uzsvēra, kādas īpašības ir nepieciešamas, lai jau skolēna gados varētu iesaistīties dažādos mācību projektos, kuru laikā iespējams apgūt Java valodu, programmatūras dizaina un arhitektūras principus, kā arī testēšanas un metodoloģijas pamatus. Mācības ir pietuvinātas ikdienas darbam un to mērķis ir atrast praktikantus un informāciju tehnoloģijas uzņēmumu potenciālos darbiniekus. Skolēniem tika izskaidrots, ar ko nodarbojas programmēšanas inženieris, programmēšanas analītiķis, baltais hakeris u.c. jaundibinātas profesijas pārstāvji.