search

Seminārs vecākiem "Vecāku loma sava bērna karjeras izvēlē"

7. Oktobris, 2020

Seminārs vecākiem  "Vecāku loma sava bērna karjeras izvēlē"

29.oktobrī pl. 18:00 Jelgavas Valsts ģimnāzijā (skolas zālē) paredzēts seminārs skolēnu vecākiem  "Vecāku loma sava bērna karjeras izvēlē".

Semināra mērķis ir aktualizēt vecāka, kā karjeras izvēles palīga, lielo lomu bērna karjeras izvēlē. Lektore - LLU Mūžizglītības centra vadītāja Ilvita Švāne. 

Lūdzu, interesentus pieteikties semināram līdz 16.oktobrim šajā hipersaitē!