search

LU studenti atbildēs uz taviem jautājumiem Instagramā

22. Februāris, 2021

LU studenti atbildēs uz taviem jautājumiem Instagramā

Ja studētgribētāji neiet pie studentiem, studenti ies pie studētgribētājiem! 22.–26. februārī Latvijas Universitātes un fakultāšu Instagram kontos ikviens studētgribētājs varēs uzdot sev interesējošu jautājumu, uz kuriem atbildes sniegs LU studenti.

 
Katru dienu LU un fakultāšu Instagram Story sadaļā studenti aicinās uzdot sev interesējošos jautājumus par studijām Latvijas Universitātē. Jautājumus varēs iesūtīt īpaši izveidotā jautājumu logā. Studenti sniegs atbildes gan video formātā, gan rakstiski.

Studētgribētāji aicināti uzdot visus interesējošos jautājumus par studijām LU: par iestāšanās prasībām, studiju programmām, studiju maksu, budžeta vietām, dienesta viesnīcām, attālinātajām studijām, ārpusstudiju iespējām, studijām apmaiņas programmā “Erasmus+”, iesaistīšanos studentu pašpārvaldē vai padomē, sporta iespējām utt. Atbildes sniegs visu 13 fakultāšu studenti, tāpēc jautājumu spektrs ir ļoti plašs!

Vispārīgus jautājumus aicinām uzdot LU galvenajā Instagram kontā @universitate, bet, ja vēlies uzzināt par kādu konkrētu studiju programmu vai studiju dzīvi konkrētā fakultātē, jautājumus varēs uzdot fakultāšu Instagram kontos:

Humanitāro zinātņu fakultāte: @hzf_lu
Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte: @lubvef
Medicīnas fakultāte: @lu_medicinasfakultate
Datorikas fakultāte: @datorikasfakultate
Ķīmijas fakultāte: @kimijas.fakultate
Teoloģijas fakultāte: @lu_teologijasfakultate
Bioloģijas fakultāte: @lu_biologijasfakultate
Sociālo zinātņu fakultāte: @lu_szf
Juridiskā fakultāte: @lu_juridiskafakultate
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte: @lu_gzzf
Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte: @ lu_fmof
Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte: @lu_ppmf
Vēstures un filozofijas fakultāte: @lu_vff 
Tiekamies Instagramā!