search

Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola

12. Marts, 2021

Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola

Profesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola" (PIKC “RDMV”) 18. un 25. martā plkst. 16:00 organizē tiešsaistes tikšanos Zoom platformā par izglītojamo uzņemšanu 2021./2022. mācību gadam. 

 

Reģistrēšanās 18. un 25. marta Zoom ŠEIT


Vietu skaists ierobežots!

 

Informācija tiks papildināta!

 

PIKC “RDMV” 2021./2022. mācību gadā uzņems izglītojamos 4 profesionālās izglītības programmām, kurās tiek apgūta dizaina domāšana un mūsdienu dizainā pieprasītas prasmes. Uzņemšana notiks šādās profesionālās izglītības programmās:


• Apģērbu dizains
• Interjera dizains
• Komunikāciju dizains
• Produktu dizains

 

Mācību ilgums ir 4 gadi.

PIKC “RDMV” izglītojamiem ir iespēja saņem Valsts stipendiju, kā arī stažēties vadošos uzņēmumos, piedalīties Latvijas un starptautiskās izstādēs un konkursos, starptautiskos prakses apmaiņas un ERASMUS+ projektos. Skolas izglītojamajiem ir iespēja apmeklēt muzejus un izmantot sabiedrisko transportu bez maksas. Ir pieejama dienesta viesnīca un kafejnīca.

 

Dokumentu iesniegšana no 1.-30. jūnijam.

Visiem reflektantiem primāri tiek ņemts vērā noslēguma vērtējums šādos mācību priekšmetos:

1. latviešu valoda

2. matemātika

3. angļu valoda


Par iestājpārbaudījumiem:

- Ja iestājpārbaudījumus būs iespēja organizēt klātienē, tad tie notiks Zīmēšanā un Gleznošanā jūnija pēdējā nedēļā;
- Ja iestājpārbaudījumus nebūs iespējams organizēt klātnienē, tad neklātienē tiek plānots organizēt testu.
Par iestājpārbaudījumiem informācija vēl sekos!