search

Karjeras nedēļa

9. Oktobris, 2018

Karjeras nedēļa

Karjeras nedēļas ietvaros Jelgavas Valsts ģimnāzijā notika iedvesmojošas klases stundas - tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, kā fotogrāfu, floristi, jūrnieku,uzņēmējiem u.c. Starp tiem bija arī vairāki skolas absolventi un skolēnu vecāki. 

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības ietādēs" ietvaros 12.klases skolēniem lekciju un diskusijas vadīja SIA “Lūzumpunkts” projekta vadītājs Māris Resnis, kam viena no specializācijām ir personības attīstības treniņi un personīgā izaugsme. Skolēni noklausījās lekciju un piedalījās diskusijās ar personīgās izaugsmes treneri par sevis izzināšanu, par to, kā jāizvirza savi karjeras mērķi un kā tie jāsasniedz, kā mācības skolā saistās ar profesionāļu karjeru nākotnē.