search

RTU Neklātienes studijas 6. maijā

26. Aprīlis, 2021

RTU Neklātienes studijas 6. maijā

RTU ir viena no retajām augstskolām Latvijā, kura piedāvā apgūt tik spēcīgas un darba tirgū pieprasītas inženierzinātņu studiju programmas studējot sestdienās, un strādājot pilnas slodzes darbu. par iespēju pastāstīt RTU piedāvā 6. maujā, plkst. 16:00 tikties tiešsaistē lai uzzinātu par studiju iespējām RTU. 

Students ir ieguvējs ar RTU doto iespēju atbildes uz sev svarīgiem darba jautājumiem meklēt un rast pie RTU Profesoriem individuāli vai grupās strādājot augsti attīstītās laboratorijās un veidot mijiedarbību un atgriezenisko saiti starp uzņēmumu kurā strādā un universitāti kurā iegūst zināšanas!

Prezentācijas laikā tiks apskatītas zemāk minētās tēmas.(Iespējams tiks papildinātas, bet prezentācijas laiks nepārsniegs 30 min.)
Tikšanās laikā vēlamies sniegt pārliecību , ka ir jādod stimuls esošajiem studentiem iegūt izglītību inženierzinātnēs nepilna laika studijās.

Kāpēc izglītoties RTU nepilna laika studijās?
Apgūstamās inženierzinātņu studiju programmas.
Darba iespējas pēc RTU absolvēšanas.

Pasākums notiks ceturtdien, 6. maijā, plkst 16:00.
Pasākums ir bezmaksas, bet reģistrācija ir obligāta, jo Zoom saite tiks nosūtīta tiem jauniešiem, kas reģistrēsies.

Reģistrēties ir iespējams šeit!