search

Nodarbība vecākiem "Vecāku atbalsts bērnam veiksmīgas karjeras veidošanā"

10. Aprīlis, 2021

Nodarbība vecākiem "Vecāku atbalsts bērnam veiksmīgas karjeras veidošanā"

Mīļie vecāki, 15. aprīlī, plkst. 18:00 aicinām piedalīties tiešsaistes nadarbībā  "Vecāku atbalsts bērnam veiksmīgas karjeras veidošanā". Šī nodarbība notiks tiešsaistē, ZOOM platformā, pieslēgties ŠEIT, Meeting ID 830 5174 2020.

Interaktīvās lekcijas mērķis: Piedāvāt vecākiem praktiskas metodes un padomus atbalsta sniegšanā pusaudžiem veiksmīgas karjeras veidošanā.

Lekcijas saturs: Tiek izklāstīti zinātnieku atklājumi par 21. gadsimta bērnu raksturīgajām iezīmēm un to kā šīs iezīmes izmantot karjeras atbalsta sniegšanā pusaudžiem.

Pusaudžu posma bērnu vajadzības tiek ilustrētas ar piemēriem no autores intervijām ar skolēniem un vecākiem, karjeras konsultācijām un 2019.- 2020. gadā veiktajā aptaujām.  Pozitīvas sadarbības veicināšanai vecāku - bērnu starpā tiek demonstrēti intervijās un aptaujās paustie pusaudžu ieteikumi vecākiem. 

Vecāki tiek iesaistīti diskusijā par attālināto mācīšanās procesu un iespējām to izmantot pusaudžu interešu un dotumu izzināšanā un stiprināšanā. Vecākiem tiek demonstrēti digitālie rīki karjeras iespēju izzināšanā un interneta vietnes, kurās iegūstama informācija par karjeru.

Vecākiem tiek piedāvāti metodiskie materiāli – daudzveidīgas darba lapas - kopīgām ģimenes nodarbībām bērna personības izzināšanā.

Vecāki tiek dota iespēja iesaistīties diskusijā par viņiem aktuālām problēmām karjeras atbalsta sniegšanā saviem bērniem un saņemt konsultanta atbildes uz jautājumiem.

Sasniedzamais rezultāts. Vecāku izpratnes pilnveide par atbalsta sniegšanas iespējām pusaudžiem karjeras veidošanā, kā arī zināšanu ieguve par karjeras informācijas avotiem.

Lekcijas ilgums kopā ar jautājumu – atbilžu daļu1,5 - 2 stundas.

Lekcijas satura autore: Inta Lemešonoka - Dr, paed., karjeras konsultante, Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas valdes locekle, grāmatas “Vecāku atbalsts bērnam veiksmīgas karjeras veidošanā” autore.