search

Mācību eksursija uz Kinetics Beauty

29. Oktobris, 2018

Mācību eksursija uz Kinetics Beauty

12.b klases skolēni mācību eksursijā apmeklēja ''Kinetics Beauty'' uzņēmumu.  Šīs mācību eksursijas mērķis bija iepazīstināt 12.b kīmijas un bioloģijas novirziena klasi ar karjeras iespējām, turpinot studēt ķīmijas novirzienā, un kā saistīt savu nākotnes profesiju, strādājot ķīmijas nozarē. Kinetics Beauty darbinieki iepazīstināja ar ražošanas procesu kā vienīgie nagu lakas ražotāji Latvijā un cik liela nozīme eksportam. No saražotajiem produktiem tikai 4% paliek Latvijā, pārējie tiek eksportēti uz ārzemēm. Skolēniem tika dota iespēja arī pašiem iejusties ķīmiķu lomā - izveidot savu nagu lakas toni un to arī uz vietas izmēģināt. Kopumā skolēni augsti novērtēja mācību eksursijā iegūto informāciju un pieredzi.