search

Kā un kad iestāties izvēlētajā augstskolā?

9. Jūnijs, 2021

Kā un kad iestāties izvēlētajā augstskolā?

Kā pieteikties studijām?

Pieteikties studijām varēs gan elektroniski, gan arī ierodoties uz vietas augstskolās.

Pieteikties elektroniski varēs portālā latvija.lv no 28. jūnija līdz 11. jūlijam plkst. 23:59 vienotajā valsts pārvaldes pakalpojumu portāla e-pakalpojumā "Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās".

 

Kā pieslēgties pakalpojumam?

E-pakalpojums ir pieejams ar šādiem autentifikācijas līdzekļiem:

Internetbankām;
Drošs elektroniskais praksts;
E-paraksts mobile;
Personas apliecību (eID);  

SVARĪGI!!!  CE rezultātus ir iespējams aplūkot izmantojot eID, e-paraksts mobile vai internetbanku autentifikācijas līdzekļus.


Ņemot vērā augstāk minēto, pieteikumu nevar apstiprināt e-pakalpojumā, tad pēc elektroniskā pieteikuma izveidošanas, tas OBLIGĀTI jāapstiprina klātienē jebkurā no norādītajiem augstskolu uzņemšanas punktiem jāuzrāda nepieciešamie dokumentino 6.jūlija līdz 12. jūlijam.


Ja reflektantam nav pieejams neviens no autentifikācijas līdzekļiem, vai arī vēlas izveidot un apstiprināt pieteikumu augstskolu uzņemšanas punktos, tad to varēs izdarīt klātienē jebkurā no norādītajiem augstskolu uzņemšanas punktiem no 6. jūlija līdz 12. jūlijam.


Ierodoties uzņemšanas punktā, līdzi jāņem: 

  • Atestāts vai diploms;
  • Pielikums – sekmju izraksts 
  • CE sertifikāti;
  • Ja ir, tad dokumenti, kas apliecina priekšrocības – olimpiādēs, zinātnisko darbu konkursos u.c.;
  • Un citi dokumenti, ja to prasa augstskolas uzņemšanas noteikumi. 


! Sekot līdzi reflektantu apstiprināto pieteikumu statistikai pamatstudiju programmās 2021./2022. akadēmiskajam gadam ir iespējams šeit.