search

Skolēnus interesējošo nozaru TOP 3

6. Septembris, 2021

Skolēnus interesējošo nozaru TOP 3

Aptaujāti skolas 7.- 9.klašu izglītojamie ar mērķi izzināt skolēnu interesējošo virzienu karjerā, lai skolēni mācību gada laikā, veicot pašizpēti, karjeras iespēju izpēti, karjeras lēmumu pieņemšanu un īstenošanu, izdarītu savu labāko karjeras izvēli. Iegūtie rezultāti dos iespēju skolēniem nodrošināt produktīvu pašizpēti, karjeras iespēju izpēti, karjeras lēmumu pieņemšanu un īstenošanu. Piedaloties aptaujā, izglītojamais sniedza savu ieguldījumu veiksmīgai karjeras attīstībai skolā.