search

Iepazīsti ražošanas procesus

26. Februāris, 2019

Iepazīsti ražošanas procesus

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības ietādēs" ietvaros pasākumu kopums darba pasaules iepazīšanai "Iepazīsti ražošanas procesus"

7. - 11. klašu skolēni februārī un martā piedalās macību ekskursijās uz Latvijas uzņēmumiem, lai iepazītos ar ražošanas procesu un tajā nepieciešamajām profesijām. Skolēniem tiks dota iespēja iejusties uzņēmumos strādājošo profesiju ikdienā un iepazīt darba vidi, darba aprīkojumu, darba specifiku un saņemt atbildes uz sev ineteresējošiem jautājumiem.

Sekojošas klases apmeklēja: 11.A1 - Olainfarm, 7.D un 7.B Latraps, 9.B un 8.A2 Getliņus, 10.M ar 10.B un 7.A ar 8.D apmeklēja Ķeguma HES, 11.A1 Grindex, 10.A2 un 11.M Madara Cosmetics.