search

Amatnieku sētā

23. Aprīlis, 2019

Amatnieku sētā

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības ietādēs" ietvaros pasākumu kopums darba pasaules iepazīšanai "Amatnieku sētā"

7., 8. un 10. klases skolēni aprīlī piedalījās mācību izzinošajās ekskursijās uz amatnieku darbnīcām, lai iepazītu viņu darba ikdienu, uzzinātu kādas prasmes un rakstura īpašības nepieciešamas , lai taptu kvalitatīvs roku darbs. Skolēniem tika dota iespēja iejusties amatnieku amatā un izmēģināt savas iemaņas radot pašiem savu darbu. 

Sekojošas klases apmeklēja: 8.D, 8.M un 7.m2 - Lauku sētu "Caunītes", 8.A1, 10.A1 un 7.M1 un apmeklēja "Laima Ceramics".