search

Jauno mediķu skola

Autors: Inita Jankeviča

5. Septembris, 2023

Jauno mediķu skola
Foto: Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte

AIZRAUJOŠS LEKCIJU CIKLS SKOLĒNIEM AR PADZIĻINĀTU INTERESI PAR MEDICĪNU

Tā kā vidusskolēnu interese par medicīnas studijām Latvijas Universitātē ir liela, LU Medicīnas fakultātē 2009. gadā izveidota Jauno mediķu skola. Skolā ik gadu uzņem 100 dalībnieku, kuri aktīvi piedalās JMS lekcijās, ekskursijās un citos pasākumus.  

Nodarbību laikā jaunieši gūst ieskatu cilvēka anatomijā un histoloģijā, uzzina par ķirurģiskām un onkoloģiskām saslimšanām, to izcelsmi un ārstēšanu. MF docētāji iepazīstina jauniešus ar traumu rašanās cēloņiem un to ārstēšanas metodēm, izklāsta interesantākās dzemdniecības un ginekoloģijas tēmas, kā arī atklāj jaunākās aktualitātes pediatrijā. Mācību kursā iekļautas arī nodarbības farmakoloģijā, semināri par funkcionālās izmeklēšanas testiem un molekulārās bioloģijas metožu izmantošanu medicīnā. Papildus specializētajiem tematiem nozarē, skolēni gūst ieskatu arī medicīnas vēsturē, medicīnas ētikā un tiesībās.

Nodarbības vada pieredzes bagāti LU MF mācībspēki un nozarē atzīti praktiķi.

Dalībai JMS var pieteikties ikviens 11. klases skolēns. Mācības skolā ir bez maksas un tās norit viena gada garumā, reizi mēnesī, mēneša pēdējā sestdienā. Nodarbības plāno no janvāra līdz novembrim. Tās ir dinamiskas un intensīvas, vienlaikus dodot iespēju 12. klases pavasari veltīt vidusskolas noslēguma pārbaudījumiem. JMS absolventi iegūst sertifikātu, kas dod iespēju saņemt 10 papildpunktus LU realizēto pamatstudiju programmu "Ārstniecība" un "Farmācija" uzņemšanā.

Skolu vada MF asociētā profesore, medicīnas tiesību eksperte Dr. Solvita Olsena.

Pieteikšanās