search

Tehnoloģiju laikmeta profesijas

27. Janvāris, 2020

Tehnoloģiju laikmeta profesijas

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības ietādēs" ietvaros pasākumu kopums tehnoloģiju profesiju iepazīšanai "Tehnoloģiju laikmeta profesijas".

10. un 11. klašu skolēni janvārī un februārī piedalījās mācību ekskursijās uz Latvijas uzņēmumiem un iestādēm, kuras ikdienā izmanto informāciju tehnoloģijas, lai iepazītos ar tehnoloģiju daudzveidību, pielietojumu uzņēmuma, iestādes attīstībā. Mācību ekskursiju mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar modernām informācijas tehnoloģijām, kuras pielieto gan profesiju apguvē, gan profesionāli darbojoties  izvēlētajā nozarē. Skolēni iepazinās ar nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, lai, izvēloties sev piemērotu profesiju, tās praktiski pielietotu strādājot ar informāciju tehnoloģijām. Skolēniem tika dota iespēja iejusties uzņēmumos strādājošo profesiju pārstāvju ikdienā un iepazīt darba vidi, darba aprīkojumu, darba specifiku un saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem.

10.B klase apmeklēja Medicīnas izglītības tehnoloģiju centru; 10.A2 klase apmeklēja SIA "Tele 2", 10.A1 klase apmeklēja informāciju tehnoloģiju un komunikāciju uzņēmumu “Emergn ”.