search

Dzīvei gatavs!

11. Oktobris, 2017

Dzīvei gatavs!

Izmantojot bankas ekspertu zināšanas, karjeras nedēļā tika pieteiktas praktiskās mācībstundas 11. klasēm sadarbībā ar Swedbank “Dzīvei gatavs”. Nodarbības notika 9. un 10. oktobrī. Apgūstot šo programmu, jaunieši attīstīja 21. gadsimta kompetences, kā piemēram, finanšu pratību, sadarbības prasmes, komunikācijas prasmes, kritisko domāšanu, prasmi pielietot iegūtās zināšanas citā kontekstā. Skolēni ekonomikas un klases stundā kopā ar ekspertu iepazinās ar vairākiem reāliem gadījumiem, kuros bankas klienti lūdz aizņēmumu, veica aprēķinus, izvērtēja situācijas, lai pieņemtu un pamatotu lēmumu par aizņēmuma piešķiršanu. Skolēni spēja paši kritiski izvērtēt savas kredīta iespējas un saprata to, ka ir jābūt pietiekamām zināšanām, lai spētu pieņemt pareizo lēmumu. Swedbank pārstāve arī pieminēja karjeras iespējas bankā un kuri ir tie speciālisti, kuri trūkt visvairāk.