search

Vecāku atbalsts vidusskolēnam

21. Aprīlis, 2020

Vecāku atbalsts vidusskolēnam

Izglītības joma mainās līdzi laikam, un informācijas pieejamība un pārbagātība prasa jaunu mācību pieeju un saturiskus papildinājumus. Pilnveidotajā mācību saturā un pieejā skolēna mācīšanās rezultāts ir lietpratība jeb kompetence, ko veido zināšanas, prasmes un vērtībās balstīti ieradumi. Jo svarīgi ir gūt gan pamatīgas zināšanas, gan prasmi tās ētiski lietot. Tāpēc, lai vecāki varētu efektīvi atbalstīt jauniešus un uzturētu jauniešos interesi par mācībām ir izveidots informatīvs buklets.

Iepazīties ar bukletu vidusskolēnu vecākiem var šeit!