search

Materiāli skolotājiem

Metodiskie materiāli

  • viaa.gov.lv  lejuplādējamas rokasgrāmatas, darba burtnīcas un citi metodiskie materiāli karjeras izglītībai 
  • karjera.lu.lv Latvijas Universitātes piedāvātie karjeras materiāli 
  • slideshare.net prezentācija par karjeras izglītību 
  • fondsjc.lv lejuplādējamas darba lapas.