search

Biruta Brente

Latvijas vēsture, Pasaules vēsture

Konsultācijas
Pirmdiena 15:30 - 16:10 Pieteikšanās E-klasē
Trešdiena 15:30 - 17:00 Pieteikšanās E-klasē

Biruta Turlava

Vēsture un sociālās zinātnes I, Latv. un pas. vēsture, Latvijas vēsture, Pasaules vēsture

Konsultācijas
Trešdiena 14:50 - 15:30 Pārbaudes darbu uzlabošana/rakstīšana, pieteikties uzreiz pēc tiešsaistes stundas.
Ceturtdiena 14:50 - 15:30 Pieteikties uzreiz pēc tiešsaistes stundas
Piektdiena 14:50 - 16:50 Pieteikties uzreiz pēc tiešsaistes stundas