search

Septembris

01 Otrdiena

10:00

Pulcēšanās svinīgajam pasākumam, kopīga ieiešana skolā.

Pie skolas M.Asarīte, klašu audzinātāji

10:30

Svinīgo uzrunu tiešraide.

Zāle M.Asarīte

02 Trešdiena

11:30

Adaptācijas diena "Atpakaļ skolā".

Klašu telpas. Klašu audzinātāji

03 Ceturtdiena
04 Piektdiena
05 Sestdiena
06 Svētdiena
07 Pirmdiena

08:10 - 08:50

Sadarbība jomās Sports 202., matemātika 224.,soc.120,svešval.148.,latv.val.118.dabaszin.311., tehnol.223.

E.Slokenberga

09:00

Administrācijas sanāksme

215 I.Bandeniece

15:35

Pedagogu sanāksme.

zāle I.Bandeniece

08 Otrdiena

-- : --

Dzejas dienas. "Dzīvā"dzejoļa rakstīšana.

Pie dežuranta. Latviešu valodas skolotāji.

09 Trešdiena

-- : --

Dzejas dienas. "Dzīvā"dzejoļa rakstīšana.

Pie dežuranta. Latviešu valodas skolotāji.

15:30

Jelgavas Prātnieku laboratorijas iestājpārbaudījums 7. klasēm

222., 223., 224.kab. K. Daģis

16:30

Jelgavas Prātnieku laboratorijas iestājpārbaudījums 6. klasēm

222., 223., 224. kab. K. Daģis

17:30

Jelgavas Prātnieku laboratorijas iestājpārbaudījums 5. klasēm

222., 223., 224. kab. K. Daģis

10 Ceturtdiena

-- : --

Dzejas dienas. "Dzīvā"dzejoļa rakstīšana.

Pie dežuranta. Latviešu valodas skolotāji.

15:30

Skolēnu padomes sēde.

303 M.Asarīte

11 Piektdiena

-- : --

Dzejas dienas. "Dzīvā"dzejoļa rakstīšana.

Pie dežuranta. Latviešu valodas skolotāji.

13:00

Kursi "Skolēna kompetences attīstīšana ķīmijā dabaszinātņu jomas ietvaros" Jelgavas pilsētas un novada ķīmijas skolotājiem

E.Slokenberga

12 Sestdiena
13 Svētdiena
14 Pirmdiena

08:10 - 08:50

Sadarbība jomās Sports 202., matemātika 224.,soc.120,svešval.148.,latv.val.118.dabaszin.311., tehnol.223.

E.Slokenberga

15:35

Caurviju līderu sanāksme

111 E.Slokenberga

15 Otrdiena

09:00

Āra aktivitāšu diena.

Klašu audzinātāji.

16 Trešdiena

15:30 - 17:00

Prātnieku laboratorijas 1. nodarbība.

Tikšanās visiem ārā pie skolas ieejas. I. Liepa-Nagle, K. Daģis

17 Ceturtdiena

15:30

Skolēnu padomes sēde.

303 M.Asarīte

18 Piektdiena
19 Sestdiena
20 Svētdiena
21 Pirmdiena

08:10 - 08:50

Mācīšanās grupas skolotājiem

Pēc saraksta E.Slokenberga

13:00

Kursi "Skolēna kompetences attīstīšana ķīmijā dabaszinātņu jomas ietvaros" Jelgavas pilsētas un novada ķīmijas skolotājiem

306. E.Slokenberga

15:35 - 17:00

Nodarbība skolotājiem "Formatīvā vērtēšana"

Zāle E.Slokenberga

22 Otrdiena
23 Trešdiena

15:30 - 17:00

Prātnieku laboratorijas 2. nodarbība

5. klase - 317.kab., 6. klase - 224.kab., 7. klase - 314.kab. K. Daģis

24 Ceturtdiena

15:35

Skolēnu padomes sēde.

303 M.Asarīte

25 Piektdiena
26 Sestdiena
27 Svētdiena
28 Pirmdiena

08:10 - 08:50

Sadarbība jomās: sports 202., matemātika 224.,soc.120,svešval.148.,latv.val.118.dabaszin.311., tehnol.223.

E.Slokenberga

09:00

Administrācijas sanāksme

215. I.Bandeniece

15:35

Klašu audzinātāju sanāksme.

224 M.Asarīte

29 Otrdiena

14:00 - 17:00

Supervīzija mācīšanās grupu vadītājiem un konsultantiem.

118. E.Slokenberga

15:40

Pārrunas ar skolēnu padomes kandidātiem.

303 M.Asarīte

30 Trešdiena

14:50

Pārrunas ar skolēnu padomes kandidātiem.

303 M.Asarīte

15:30 - 17:00

Prātnieku laboratorijas 3. nodarbība

5.klase - 317.kab., 6.klase - 224.kab., 7.klase - 221.kab. K. Daģis