search
01 Piektdiena
02 Sestdiena
03 Svētdiena
04 Pirmdiena

08:10 - 08:50

Sanāksme. caurviju koordinatoriem

Attālināti E.Slokenberga

09:00

Administrācijas sanāksme.

Attālināti. I.Bandeniece

15:30

Nodarbība visiem skolotājiem "Summatīvā vērtēšana"

Attālināti E.Slokenberga

05 Otrdiena

16:00

Skolēnu padomes sēde.

Attālināti. M.Asarīte

06 Trešdiena
07 Ceturtdiena
08 Piektdiena
09 Sestdiena
10 Svētdiena
11 Pirmdiena

08:10 - 08:50

Sanāksme jomu un caurviju koordinatoriem

Tiešsaistē E.Slokenberga

09:00

Administrācijas sanāksme.

https://virtualaskola.lv I.Bandeniece

15:30

Sadarbība jomās

Tiešsaistē Jomu koordinatori

12 Otrdiena

16:00

Skolēnu padomes sēde.

Attālināti M.Asarīte

13 Trešdiena

-- : --

Piedalīšanās akcijā "Iededz guni", kas veltīts barikāžu atceres 30. gadadienai.

Individuāli no mājas. Klašu audzinātāji

15:30 - 17:00

Jelgavas Prātnieku laboratorijas nodarbība.

Tiešsaistē K. Daģis

14 Ceturtdiena
15 Piektdiena
16 Sestdiena
17 Svētdiena
18 Pirmdiena

08:10 - 08:50

Sanāksme jomu un caurviju koordinatoriem

Tiešsaistē E.Slokenberga

09:00

Administrācijas sanāksme.

https://virtualaskola.lv I.Bandeniece

15:30

Pedagoģiskās padomes sanāksme - 1. semestra mācību darba izvērtējums.

https://virtualaskola.lv I.Bandeniece

19 Otrdiena

-- : --

Klases stunda "Barikādēm-30".

Attālināti M.Asarīte, klašu audzinātāji

16:00

Skolēnu padomes sēde.

Attālināti M.Asarīte

20 Trešdiena

-- : --

Klases stunda "Barikādēm-30".

Attālināti. Klašu audzinātāji

10:00 - 11:00

Vebināru cikls "Eiropas savienības Zaļais kurss, Jelgava ceļā uz klimatneitralitāti", 10.i klase.

Kārlis Daģis

15:30 - 17:00

Jelgavas Prātnieku laboratorijas nodarbība.

Tiešsaistē K. Daģis

21 Ceturtdiena
22 Piektdiena
23 Sestdiena
24 Svētdiena
25 Pirmdiena

09:00

Administrācijas sanāksme.

https://virtualaskola.lv I.Bandeniece

12:00

11. klašu skolēniem ZPD aizstāvēšana sekcijās -bioloģijas, vēstures un tieslietu, psiholoģijas, ekonomikas, valodniecības un literatūrzinātnes, fizikas, astronomijas un inženierzinātnes.

virtuālā skola L. Sabule, A. Spirģe, I. Liepa-Nagle, I. Bandeniece, M. Asarīte, E. Slokenberga

26 Otrdiena

12:00

11.klašu skolēniem ZPD aizstāvēšana sekcijās - veselības zinātne, socioloģija, pedagoģija, kultūra un māksla, vides un zemes zinātnes, datorika, programmēšana un informātika.

virtuālā skola L. Sabule, A. Spirģe, I. Liepa-Nagle, M. Asarīte, E. Slokenberga, A. Prančs

16:00

Skolēnu padomes sēde.

Attālināti M.Asarīte

27 Trešdiena

15:30 - 17:00

Jelgavas Prātnieku laboratorijas nodarbība.

Tiešsaistē K. Daģis

28 Ceturtdiena

-- : --

Skolēnu padomes organizētais spēļu turnīrs.

Attālināti. Skolēnu padome.

29 Piektdiena

-- : --

Skolēnu padomes organizētais spēļu turnīrs.

Attālināti. Skolēnu padome.

30 Sestdiena

-- : --

Skolēnu padomes organizētais spēļu turnīrs.

Attālināti. Skolēnu padome.

31 Svētdiena