search
01 Otrdiena
02 Trešdiena
03 Ceturtdiena
04 Piektdiena
05 Sestdiena
06 Svētdiena
07 Pirmdiena
08 Otrdiena
09 Trešdiena
10 Ceturtdiena
11 Piektdiena
12 Sestdiena
13 Svētdiena
14 Pirmdiena
15 Otrdiena
16 Trešdiena
17 Ceturtdiena
18 Piektdiena

10:00 - 15:30

Inovatīvās pieredzes skolu tīkla nodarbība.

Rīgā, LU Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3 (206.telpa) I.Bandeniece, E.Slokenberga, I.Liepa-Nagle

19 Sestdiena
20 Svētdiena
21 Pirmdiena
22 Otrdiena

10:00

Skolotāju - konsultantu nodarbība.

306. E.Slokenberga

14:00

Sanāksme - ERASMUS mobilitātes 2023./2024.m.g.

215 Sandra Īriste, Evija Slokenberga, I.Liepa-Nagle, Ramona Vaļģe, Anda Paņuhno, Uģis Pekša, u.c. interesenti.

23 Trešdiena

-- : --

IZM darba sanāksme Izglītības pārvalžu un izglītības iestāžu vadītājiem.

I.Bandeniece

09:00

Mācīšanās grupu vadītāju sanāksme.

117. E.Slokenberga

24 Ceturtdiena

09:00

Darba seminārs visiem pedagogiem - 2023.m.g. mērķis; - Vērtēšanas kārtība.

Zāle E.Slokenberga

13:00

Darbs jomās.

jomu vadītāji.

25 Piektdiena

09:00

Darba seminārs visiem pedagogiem - vērtības un mērķis audzināšanas darbā.

Zāle M.Asarīte

10:10 - 11:50

Jelgvas valstspilsētas un Izglītības pāvaldes vadības tikšanās ar JVĢ vadības komandu, uzsākot 2023./2024.mācību gadu

JVĢ I.Bandeniece

26 Sestdiena
27 Svētdiena
28 Pirmdiena

-- : --

LU SIIC skolotāju konference “DABASZINĀTNES, MATEMĀTIKA, INŽENIERZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJAS SKOLĀ EFEKTĪVI UN RADOŠI”

Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1/3, Rīgā

REĢISTRĒŠANĀS: https://lusiic.lv/kf/lusiic-dzm-23/

29 Otrdiena

10:00

Jelgavas valstspilsētas pedagogu augusta sanāksme.

JVĢ zāle

30 Trešdiena

10:00

JVĢ pedagoģiskās padomes sanāksme.

JVĢ zāle I.Bandeniece

31 Ceturtdiena