search

Izglītības programmas

Pamatizglītība (7.-9.klase)

Nosaukums
Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programma
Kods
23011111
Programma

Vispārējā vidējā izglītība (11.-12.klase)

Nosaukums
Vispārējās vidējās izglītības programma
Kods
31016011
Klase
B
Programma
Nosaukums
Vispārējās vidējās izglītības programma
Kods
31016011
Klase
I
Programma
Nosaukums
Vispārējās vidējās izglītības programma
Kods
31016011
Klase
M
Programma
Nosaukums
Vispārējās vidējās izglītības programma (sākot ar 2023./2024.m.g.)
Kods
31016011
Klase
M
Programma
Nosaukums
Vispārējās vidējās izglītības programma
Kods
31016011
Klase
U
Programma

Vispārējā vidējā izglītība (10.klase), sākot ar 2020./2021.m.g.

2020./21. mācību gadā visas Latvijas vidējās izglītības iestādes sāk īstenot jaunu vidējās izglītības standartu. Projekts Skola 2030 sagatavojis informatīvus materiālus par jauno vidējās izglītības standartu gan skolēniem, gan vecākiem. 2020./21. mācību gadā jaunais vidējās izglītības standarts tiks īstenots 10. klasēs.

Jelgavas Valsts ģimnāzijā, uzsākot jaunā vidējās izglītības standarta īstenošanu, izveidotas četras jaunas izglītības programmas: M klase (matemātika un informācijas tehnoloģijas), B klase (ķīmija un bioloģija), I klase (inženierzinātnes) un U klase (uzņēmējdarbība un valodas). Ģimnāzija izveidojusi programmu pamatkomplektu, atstājot skolēnam iespēju katrā no programmām izvēlēties kādu no padziļinātajiem kursiem, kurš nākotnes izvēlētajai karjerai būtu noderīgāks.

Vidusskolas posmā skolēni mācību saturu apgūs saskaņā ar jomās plānotajiem rezultātiem kursu veidā:

 

Pamatkurss sniedz vispārīgā vai optimālā līmeņa zināšanas, izpratni un prasmes.

Lai attīstītu skolēnu spēju risināt kompleksas problēmas, vairums pamatkursu visās vidusskolās un ģimnāzijās būs vienādi. Lai iepazītos ar dažādu mācību jomu pamatkursu apraktu, noklikšķini uz pamatkursa nosaukumu!

Valodu mācību jomā visi skolēni apgūs pamatkursu "Latviešu valoda un literatūra I" (kursā apvienota Latviešu valoda I un Literatūta I), kā  arī pamatkursu Angļu valoda I. Skolēni turpinās apgūt pamatizglītības posmā apgūto svešvalodu Krievu valoda I vai Vācu valoda I. Skolēniem būs iespēja kārtot eksāmenu pamatkursā “Angļu valoda I “, ja skolēns nebūs izvēlējies kārtot eksāmenu padziļinātajā kursā “Angļu valoda II “.

Sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā skolēni apgūs pamatkursu Vēsture un sociālās zinātnes I.

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā jomā visi skolēni apgūs vispārējā līmeņa pamatkursu Kultūras pamati.

Dabaszinātņu mācību jomā visi skolēni apgūs pamatkursu Fizika I, Ķīmija I, Bioloģija I, Ģeogrāfija I.

Matemātikas mācību jomā visi skolēni apgūs pamatkursu Matemātika I. Visiem skolēniem, kuri nekārto centralizēto eksāmenu padziļinātajā kursā “Matemātika II “, būs jākārto eksāmens pamatkursā “Matemātika II “.

Tehnoloģiju mācību jomā skolēni apgūs kursus Datorika, Programmēšana I.

Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomā visi skolēni apgūs kursu Sports un veselība. Vidusskolas laikā skolēns varēs apgūt kādu no komandu spēlēm (volejbols, basketbols, futbols), kādu no vienspēlēm (badmintons, galda teniss), kādu no kustību mākslām (aerobika, fitness), kādu no āra aktivitātēm (vieglatlētika, orientēšanās, skriešana). Iespējams, kādu no aktivitātēm varēs aizvietot ar peldēšanu.

 

Padziļinātais kurss sniedz augstākā līmeņa zināšanas, izpratni un prasmes.

Jaunais vidējās izglītības standarts paredz, ka katrs vidusskolēns apgūs trīs no ģimnāzijas piedāvātajaiem padziļinātajiem kursiem.

Jelgavas Valsts ģimnāzija piedāvās 8 padziļinātos kursus, ar kuru aprakstu var iepazīties turpinājumā. Latviešu valoda un literatūra II, Angļu valoda II, Sociālās zinātnes II, Vēsture II, Matemātika II, Fizika II, Ķīmija II, Bioloģija II.

Divos no trim apgūtajiem padziļinātajiem kursiem skolēniem jākārto eksāmens.

Skolēniem ģimnāzijas klasēs jāveido projekta darbs- pētniecības, jaunrades vai sabiedriski derīgs darbs saistībā ar kādu no padziļinātajiem kursiem. Projekta veiksmīga izstrādāšana ir obligāts nosacījums vispārējās vidējās izglītības atestāta iegūšanai.

 

Specializētais kurss sniedz specifiskas jebkura līmeņa zināšanas, izpratni un prasmes.

Jelgavas Valsts ģimnāzija dažādās izglītības programmās piedāvās šādus specializētos kursus: digitālais dizains, tehniskā grafika, psiholoģija, lietišķā latviešu valoda, biznesa vadība, projektīvā ģeometrija, publiskā uzstāšanās.