search

Izglītības programmas

Pamatizglītība (7.-9.klase)

Nosaukums
Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma
Kods
23013111
Akreditācijas lapa
Licence
Programma
Nosaukums
Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programma
Kods
23011111
Akreditācijas lapa
Licence
Programma

Vispārējā vidējā izglītība (10.-12.klase)

Nosaukums
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma
Kods
31011011
Klase
A
Akreditācijas lapa
Licence
Programma
Nosaukums
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena (ķīmija un bioloģija) programma
Kods
31013011
Klase
B
Akreditācijas lapa
Licence
Programma
Nosaukums
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena (dabaszinības) programma
Kods
31013011
Klase
D
Akreditācijas lapa
Licence
Programma
Nosaukums
Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena (matemātika) programma
Kods
31013011
Klase
M
Akreditācijas lapa
Licence
Programma