search

Metodiskais centrs

Metodiskais centrs

“Sevis pilnveidošana ir tiekšanās uz gaismu”

(L. Brīdaka)

Mūsdienu mainīgajā pasaulē skolotājs kļūst par skolēna atbalsta un sadarbības partneri, lai skolēns spētu skolā iegūtās zināšanas un prasmes izmantot reālajā dzīvē. Metodiskais centrs sniedz nepieciešamo atbalstu, lai skolotāji varētu sadarboties, mācīties, profesionāli pilnveidoties.

Metodiskā centra uzdevumi

 •  
  Sniegt metodisko atbalstu Jelgavas pilsētas un novada skolu pedagogiem.
 •  
  Nodrošināt ģimnāzijas bibliotēkā esošās informācijas un literatūras pieejamību skolēniem un pedagogiem.
 •  
  Organizēt vispārējās izglītības iestāžu pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi.
 •  
  Organizēt konferences, seminārus, atklātās stundas, meistarklases, konkursus reģiona, valsts un starptautiskā līmenī.

Jelgavas Valsts ģimnāzijas metodiskais centrs atrodas 111.kabinetā.

Metodiskā centra darbu organizē ģimnāzijas izglītības metodiķe

email

Evija Slokenberga

email
evija.slokenberga@izglitiba.jelgava.lv
phone
+371 26517625