search

Karjeras nedēļa

01 Ceturtdiena
02 Piektdiena

-- : --

Karjeras izglītības aktivitāte "Pielaiko skolotāja profesiju"

I. Jankeviča, J. Beitāne

08:10 - 09:00

Skolotāju dienas stunda.

Zāle Skolēnu padome.

03 Sestdiena
04 Svētdiena
05 Pirmdiena

-- : --

9. klašu piedalīšanās labo darbu nedēļā.

Skola. 9.klašu audzinātāji.

08:10 - 08:50

Mācīšanās grupas skolotājiem.

Pēc saraksta E.Slokenberga

09:00

Administrācijas sanāksme.

215 I.Bandeniece

15:30

Skolotāju sanāksme

Zāle I.Bandeniece

06 Otrdiena

-- : --

9. klašu piedalīšanās labo darbu nedēļā.

Skola. 9.klašu audzinātāji.

-- : --

Skolēnu padomes prezidenta vēlēšanas.

Klašu telpas. M.Asarīte

07 Trešdiena

-- : --

9. klašu piedalīšanās labo darbu nedēļā.

Skola. 9.klašu audzinātāji.

-- : --

Skolēnu padomes prezidenta vēlēšanas.

Klašu telpas. M.Asarīte

09:50 - 10:30

11. M, 11. B un 10. U klases skolēnu tikšanās ar profesijas pārstāvi - Jelgavas Valsts ģimnāzijas absolventu - Reini Nikuļcevu.

zāle J.Beitāne

14:00 - 14:40

7.U2 klases skolēnu tikšanās ar profesijas pārstāvi - tirdzniecības pārstāvi, veikala vadītāju Māri Ozolu.

320.kabinets I.Jankeviča

15:30 - 17:00

Prātnieku laboratorijas nodarbība.

5. klase - 317.kab., 6. klase - 224.kab., 7. klase - 221.kab. K. Daģis

08 Ceturtdiena

-- : --

9. klašu piedalīšanās labo darbu nedēļā.

Skola. 9.klašu audzinātāji.

15:35

Pirmā jaunās skolēnu padomes sēde.

303 M.Asarīte

09 Piektdiena

-- : --

9. klašu piedalīšanās labo darbu nedēļā.

Skola. 9.klašu audzinātāji.

10 Sestdiena
11 Svētdiena
12 Pirmdiena

08:10 - 08:50

Sadarbība jomās sports 202., matemātika 224., soc.120., svešval.148., latv.val.118., dabaszin.311., tehnol.223.

E.Slokenberga

09:00

Administrācijas sanāksme.

215 I.Bandeniece

15:30

Sanāksme caurviju koordinatoriem

111. E.Slokenberga

15:35

Skolēnu padomes brīvprātīgo sanāksme.

303 M.Asarīte

13 Otrdiena

15:35

Skolēnu padomes sēde.

303 M.Asarīte

14 Trešdiena

15:30 - 17:00

Prātnieku laboratorijas nodarbība.

5. klase - 221.kab., 6. klase - 224.kab., 7. klase - 317.kab. K. Daģis

15 Ceturtdiena

12:20 - 13:00

12.M, 12.A2 un 11.A2 klases skolēnu tikšanās ar profesijas pārstāvi - diplomātu Artūru Sviridovu.

zāle J. Beitāne

16 Piektdiena
17 Sestdiena
18 Svētdiena
19 Pirmdiena
20 Otrdiena

12:00

Skolēnu padomes sēde tiešsaistē.

M.Asarīte

21 Trešdiena

10:00

Konference "Vērtēšana, lai mācītos".

Attālināti E.Slokenberga

13:00

Supervīzija mācīšnās grupu vadītājiem.

220. E.Slokenberga

22 Ceturtdiena
23 Piektdiena

10:00 - 16:00

Kursi inženierzinību skolotājiem "Mācību saturs un mācīšanas metodes inženierzinībās 7.klasē tehnoloģiju jomā".

306. E.Slokenberga

10:00 - 16:00

Kursi latviešu valodas skolotājiem "Mācību procesa plānošana un realizēšana latviešu valodas stundās, strādājot ar jauno pamatizglītības standartu".

117. E.Slokenberga

24 Sestdiena
25 Svētdiena
26 Pirmdiena

-- : --

Karjeras nedēļa

I.Jankeviča, J.Beitāne

27 Otrdiena

-- : --

Karjeras nedēļa

I.Jankeviča, J.Beitāne

08:10 - 08:50

10. I klases skolēnu tikšanās ar profesijas pārstāvi - Inženieri elektriķi Uldi Krištopānu .

315. kab. J. Beitāne

08:10 - 08:50

8.A2 klases skolēnu tikšanās ar karjeras palīgu, profesijas pārstāvi - fizioterapeitu.

114.kabinets I.Jankeviča

11:30 - 12:10

10.M un 10.B klases skolēnu tikšanās ar profesijas pārstāvi - psihoterapeiti Ingu Birkmani.

306. kab. J. Beitāne

12:20 - 13:00

12.B un 11.A1 klases skolēnu tikšanās ar profesijas pārstāvi - vetārstu Oskaru Tambergu.

zāle J. Beitāne

12:20 - 13:00

7.I klases skolēnu tikšanās ar karjeras palīgu, profesijas pārstāvi - Jelgavas AP galveno inženieri.

219.kabinets I.Jankeviča

13:10 - 13:50

8.A1 klases skolēnu tikšanās ar karjeras palīgu, profesijas pārstāvi - hokeja treneri.

211.kabinets I.Jankeviča

14:00 - 14:40

7.M2 un 9.M2 klases skolēnu tikšanās ar karjeras palīgu, profesijas pārstāvi - arhitekti.

Zāle I.Jankeviča

14:00 - 14:40

7.B klases skolēnu tikšanās ar karjeras palīgu, profesijas pārstāvi - zobārstu.

311.kabinets I.Jankeviča

14:00 - 14:40

7.U1 klases skolēnu tikšanās ar karjeras palīgu, profesijas pārstāvi - pavāru, uzņēmēju.

113.kabinets I.Jankeviča

14:00 - 14:40

8.B klases skolēnu tikšanās ar karjeras palīgu, profesijas pārstāvi - biologu.

115.kabinets I.Jankeviča

28 Trešdiena

-- : --

Karjeras nedēļa

I.Jankeviča, J.Beitāne

08:10 - 08:50

8.M1 klases skolēnu tikšanās ar karjeras palīgu, profesijas pārstāvi - Swedbank Jelgavas filiāles vadītāju.

319. kabinets I.Jankeviča

08:10 - 08:50

9.M1 klases skolēnu tikšanās ar karjeras palīgu, profesijas pārstāvi - finanšu analītiķi.

221.kabinets I.Jankeviča

09:50 - 10:30

9.A un 9.D klases skolēnu tikšanās ar karjeras palīgu, profesijas pārstāvi - ģeodēzistu.

306.kab semināru telpa I.Jankeviča

13:10 - 13:50

7.I klases skolēnu tikšanās ar karjeras palīgu, profesijas pārstāvi - Saldus TIKS direktori.

I.Jankeviča

14:00 - 14:40

7.M1 klases skolēnu tikšanās ar karjeras palīgu, profesijas pārstāvi - Saldus TIKS direktori.

I.Jankeviča

14:50 - 15:30

9.B klases skolēnu tikšanās ar karjeras palīgu, profesijas pārstāvi - audiologopēdu.

312.kabinets I.Jankeviča

29 Ceturtdiena

-- : --

Karjeras nedēļa

I.Jankeviča, J.Beitāne

-- : --

Seminārs "Vecāku loma bērna karjeras izvēlē" Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolēnu vecākiem.

Zāle I.Jankeviča

30 Piektdiena

-- : --

Karjeras nedēļa

I.Jankeviča, J.Beitāne

31 Sestdiena