search

Andis Anškins

Sports

Marita Asarīte

marita.asarite@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. audzināšanas darbā

Pieņemšanas laiki
Trešdiena 15:00 - 16:30 250. kabinets

Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:30 250. kabinets

Anita Balsa

Sports

Inese Bandeniece

63007754

inese.bandeniece@izglitiba.jelgava.lv

Direktore

Pieņemšanas laiki
Pirmdiena 16:00 - 18:00 252. kabinets

Soc.zinības

Jeļena Beitāne

Karjeras konsultants

Soc.zinības

Mārtiņš Beitāns

Informātika

Daina Blūma

Kulturoloģija, Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Pirmdiena 14:45 - 15:25 146. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 146. kabinets Talantu stunda
Ceturtdiena 14:45 - 15:25 146. kabinets

Biruta Brente

Latv. un pas. vēsture, Latvijas vēsture, Pasaules vēsture, Vēsture (I)

Jānis Brente

Ekonomika, Latv. un pas. vēsture, Politika

Raimonds Ciršs

Mājturība, Tehniskā grafika

Konsultācijas
Otrdiena 14:45 - 15:05 83. kabinets
Trešdiena 14:45 - 15:25 83. kabinets

Baiba Daģe

Fizika

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:40 148. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:10 148. kabinets

Kārlis Daģis

Fizika

Konsultācijas
Otrdiena 14:40 - 16:00 149. kabinets

Silva Sandra Dārzniece

Mājturība

Konsultācijas
Pirmdiena 14:45 289. kabinets
Ceturtdiena 08:00 289. kabinets Talantu stunda

Regina Detlava

Krievu valoda

Gunita Draveniece

Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Pirmdiena 14:45 - 15:25 251. kabinets
Ceturtdiena 14:50 - 16:10 251. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 251. kabinets Talantu stunda

Irēna Dukule

Ekonomika, Ģeogrāfija

Konsultācijas
Otrdiena 14:45 - 16:05 253. kabinets

Jānis Dūrējs

Matemātika, Datorpratība (I)

Konsultācijas
Otrdiena 14:30 - 15:50 322-3. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 322-3. kabinets Talantu stunda
Piektdiena 14:30 - 15:20 322-3. kabinets

Tamāra Dzidzēviča

Vācu valoda

Agnese Freiberga

Ķīmija

Konsultācijas
Ceturtdiena 14:40 - 16:30 85. kabinets

Oksana Hohlova

Krievu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:25 - 16:35 157. kabinets

Elita Indriksone

Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Pirmdiena 14:45 - 15:25 246. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 246. kabinets Talantu stunda
Ceturtdiena 14:45 - 16:00 246. kabinets

Irina Ivanova

Krievu valoda

Konsultācijas
Pirmdiena 07:30 - 08:10 154. kabinets
Trešdiena 15:25 - 16:45 154. kabinets

Ingūna Kopštāle

Ķīmija

Konsultācijas
Ceturtdiena 14:40 - 16:00 276. kabinets

Jeļena Koroļova

Informātika

Konsultācijas
Otrdiena 16:00 - 17:00 219. kabinets

Sarmīte Krēmere

Vācu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:25 - 16:05 151. kabinets

Liene Krieviņa

Matemātika, Datorpratība (I)

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:09 318-2. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 318-2. kabinets Talantu stunda
Ceturtdiena 15:30 - 16:15 318-2. kabinets

Jānis Ķusis

Latv. un pas. vēsture

Konsultācijas
Trešdiena 16:30 - 17:00 283. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 283. kabinets

Iveta Lokmane - Šabovica

Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:10 327. kabinets
Trešdiena 15:30 - 16:10 327. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 327. kabinets Talantu stunda

Artūrs Lukjanovs

Angļu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:10 323. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:10 323. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 323. kabinets Talantu stunda

Signe Lūsiņa

Latviešu valoda, Soc.zinības, Literatūra, Skolas un pilsētas vēsture (I)

Konsultācijas
Pirmdiena 14:40 - 15:25 153. kabinets
Ceturtdiena 14:40 - 16:10 153. kabinets

Inta Ļaudama

Latviešu valoda

Konsultācijas
Pirmdiena 14:45 - 15:25 241. kabinets
Ceturtdiena 14:45 - 15:45 145. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 145. kabinets Talantu stunda

Edvīns Ļetko

Fizika

Konsultācijas
Ceturtdiena 14:45 - 15:25 149. kabinets
Piektdiena 14:45 - 15:25 149. kabinets

Laila Nagle

Sports

Konsultācijas
Pirmdiena 15:30 - 16:20 Sporta halle
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 Sporta halle Talantu stunda

Līva Ozola

Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 14:40 - 16:00 322-4. kabinets
Trešdiena 15:30 - 16:10 326-1. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 326-1. kabinets Talantu stunda
Ceturtdiena 15:30 - 16:10 326-1. kabinets

Agita Ozoliņa

Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:25 - 16:00 245. kabinets
Ceturtdiena 14:45 - 15:15 245. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 245. kabinets Talantu stunda

Anda Paņuhno

Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:30 326-2. kabinets

Anna Pierhuroviča

Bioloģija

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:50 248. kabinets

Arvīds Prančs

63007755

arvids.prancs@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. IT jomā

Pieņemšanas laiki
Piektdiena 15:00 - 17:00 318-1. kabinets

Programmēšana

Konsultācijas
Trešdiena 15:25 - 16:00 318-1. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 321. kabinets Talantu stunda

Kristīne Pugeja

Angļu valoda

Ilvija Rikmane

Angļu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:30 249. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 249. kabinets Talantu stunda

Nora Rinkevica

Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 14:40 - 16:00 326-1. kabinets

Sandra Rubule

Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 14:45 - 15:25 322-2. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:55 322-2. kabinets

Ilze Rumbeniece

Ekonomika, Ģeogrāfija, Soc.zinības

Konsultācijas
Otrdiena 14:45 - 16:30 115. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:05 115. kabinets

Liene Sabule

Bioloģija

Konsultācijas
Otrdiena 14:36 - 15:30 247. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 247. kabinets Talantu stunda
Piektdiena 14:35 - 15:30 247. kabinets

Artūrs Sebris

Mūzika

Evija Slokenberga

Dir. v. metodiskajā darbā

Pieņemšanas laiki
Pirmdiena 09:00 - 17:00 143. kabinets

Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:30 143. kabinets

Alda Spirģe

63023373

alda.spirge@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. izglītības darbā

Pieņemšanas laiki
Ceturtdiena 14:00 - 17:00 252. kabinets

Angļu valoda

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:30 - 16:30 252. kabinets

Inga Strode

Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:30 241. kabinets
Trešdiena 14:45 - 15:25 241. kabinets

Lāsma Svikule

Vizuālā māksla

Konsultācijas
Otrdiena 14:35 - 16:00 150. kabinets

Tamāra Šavļuka

Krievu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:10 158. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:10 158. kabinets

Diāna Špakovska

Matemātika

Anete Štolca

Karjeras konsultants

Bioloģija

Konsultācijas
Trešdiena 14:45 - 15:45 248. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 248. kabinets Talantu stunda

Sanita Titova

Mājturība

Biruta Turlava

Latv. un pas. vēsture, Latvijas vēsture, Pasaules vēsture, Soc.zinības

Konsultācijas
Pirmdiena 14:40 - 15:20 320. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 320. kabinets Talantu stunda
Piektdiena 14:40 - 15:20 320. kabinets

Ginta Ūlande

Matemātika

Konsultācijas
Pirmdiena 14:45 - 15:25 322-4. kabinets
Ceturtdiena 14:45 - 15:45 322-4. kabinets
Ceturtdiena 08:15 - 08:55 322-4. kabinets Talantu stunda

Vilhems Georgs Vācietis

Ieva Vaivode

Angļu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:25 - 16:30 319. kabinets

Ilze Vazdiķe

Filosofija, Kulturoloģija, Psiholoģija

Inga Viļumsone

Informātika

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:25 - 16:59 321. kabinets var meklēt arī ITF fakultātē 34.kab.

Tamāra Votčele

Krievu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 14:00 - 15:40 156. kabinets