search

Andis Anškins

Sports un veselība

Marita Asarīte

63023335

marita.asarite@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. audzināšanas darbā

Pieņemšanas laiki
Otrdiena 15:00 - 16:30

Mārtiņš Beitāns

63023326

Datorika

Laima Bērziņa

Programmēšana I, Datorika

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:30 - 16:30 222. kabinets

Aiva Birne

Ķīmija

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:10 312. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 17:00 312. kabinets

Daina Blūma

Literatūra I, Kultūras pamati, Latviešu valoda I

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:30 114. kabinets

Kristīne Bļujus

Literatūra I, Publiskā runa, Teātra māksla, Latviešu valoda I, Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Otrdiena 16:10 - 16:50 115. kabinets
Trešdiena 15:35 - 17:35 115. kabinets

Biruta Brente

Latv. un pas. vēsture, Soc.zinības

Konsultācijas
Otrdiena 14:40 - 16:00 120. kabinets
Ceturtdiena 14:40 - 15:45 120. kabinets

Gunita Butāne

Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Otrdiena 14:50 - 15:30 116.kabinets
Ceturtdiena 14:50 - 15:30 116.kabinets

Baiba Daģe

Fizika I, Fizika

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 17:00 316. kabinets
Piektdiena 15:30 - 16:40 316. kabinets

Kārlis Daģis

Fizika II, Fizika I, Inženierzinības, Fizika

Gunita Draveniece

Latv. val. un literatūra II, Lietišķā latv. valoda, Literatūra I, Latviešu valoda I, Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 17:00 119. kabinets
Trešdiena 15:30 - 17:20 119. kabinets

Irēna Dukule

Ģeogrāfija, Soc.zinības

Konsultācijas
Pirmdiena 14:00 - 14:30 319. kabinets
Otrdiena 15:30 - 16:50 319. kabinets
Trešdiena 15:30 - 16:50 319. kabinets

Jānis Dūrējs

I.d.(Matemātika), Matemātika I, Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 14:50 - 16:30 219. kabinets
Trešdiena 15:35 - 16:30 219. kabinets
Ceturtdiena 14:50 - 16:30 219. kabinets

Tamāra Dzidzēviča

Vācu valoda

Krista Eglīte

Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 14:00 - 16:20 221. kabinets 8.klase
Ceturtdiena 15:40 - 17:00 221. kabinets 7.klase

Sindija Eiduka

Valsts aizsardzības mācība

Oksana Hohlova

Krievu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:35 - 16:15 152. kabinets
Piektdiena 15:35 - 16:15 152. kabinets

Elita Indriksone

Literatūra I, Latviešu valoda I, Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Otrdiena 14:00 - 16:30 118. kabinets
Trešdiena 15:00 - 17:00 118. kabinets

Valentīna Iņķe

Krievu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 16:00 - 16:40 148. kabinets
Piektdiena 15:35 - 16:20 148. kabinets

Irina Ivanova

Krievu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:10 154. kabinets
Piektdiena 15:30 - 16:10 154. kabinets

Inita Jankeviča

Karjeras konsultants

Pieņemšanas laiki
Pirmdiena 08:00 - 16:00 302. kabinets
Otrdiena 08:00 - 16:00 302. kabinets
Ceturtdiena 08:00 - 16:00 302. kabinets
Piektdiena 08:00 - 16:00 302. kabinets

Datorika

Konsultācijas
Ceturtdiena 14:50 - 15:30 302. kabinets

Arta Jurgenovska

Mūzika

Konsultācijas
Pirmdiena 14:40 - 15:20 211.kabinets
Otrdiena 14:40 - 16:00 211.kabinets

Ingūna Kopštāle

I.d.(Cilvēks un vide), Ķīmija I, Ķīmija

Konsultācijas
Otrdiena 14:50 - 16:50 311. kabinets
Trešdiena 15:40 - 17:00 311. kabinets

Romāns Krapausks

Valsts aizsardzības mācība

Liene Krieviņa

Matemātika I, Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 15:00 - 16:20 220.kabinets
Trešdiena 15:40 - 17:00 220.kabinets
Ceturtdiena 15:00 - 16:20 220.kabinets

Ilvija Ķelpe

Angļu valoda II (C1), Angļu valoda I (B2), Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:40 - 16:25 158. kabinets
Trešdiena 15:40 - 16:20 158. kabinets

Jānis Ķusis

Sociālās zinātnes II, Vēsture un sociālās zinātnes I, Soc.zinības

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:30 - 17:40 121. kabinets

Inga Liepa-Liepiņa

Angļu valoda II (C1), Angļu valoda I (B2), Angļu valoda

Konsultācijas
Pirmdiena 14:45 - 15:30 163. kabinets
Trešdiena 15:30 - 16:35 163. kabinets

Iveta Lokmane - Šabovica

Angļu valoda I (B2), Angļu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:20 159. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:20 159. kabinets

Artūrs Lukjanovs

Angļu valoda II (C1), Angļu valoda I (B2), Angļu valoda, Psiholoģija

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:30 170. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:30 170. kabinets

Inta Ļaudama

Latviešu valoda, Literatūra

Žanna Matvijuka

Valsts aizsardzības mācība

Laila Nagle

Sports un veselība

Konsultācijas
Ceturtdiena 16:00 - 18:00 Sporta halle

Jānis Naglis

Sports un veselība

Kaspars Naglis-Liepa

Vēsture un sociālās zinātnes I

Kristīne Nagornaja

I.d.(Cilvēks un vide), Bioloģija I, Bioloģija

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:50 315. kabinets
Trešdiena 14:00 - 14:40 315. kabinets
Trešdiena 15:30 - 16:10 315. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:10 315. kabinets

Kristīne Ozollapa

I.d.(Matemātika), Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 14:40 - 16:40 217. kabinets

Anda Paņuhno

Franču valoda (B1), Angļu valoda I (B2), Angļu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:35 - 16:25 169. kabinets
Ceturtdiena 15:35 - 16:25 169. kabinets

Uģis Pekša

Tehniskā grafika, Datorika

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 15:50 223. kabinets
Trešdiena 15:30 - 16:10 223. kabinets
Piektdiena 15:30 - 16:10 223. kabinets

Arnis Pekša

I.d.(Inženierzinības), Inženierzinības, Fizika, Datorika

Konsultācijas
Trešdiena 15:40 - 17:00 316. kabinets
Ceturtdiena 15:40 - 17:00 316. kabinets

Anna Petrago

I.d.(Matemātika), Matemātika I, Matemātika

Konsultācijas
Trešdiena 14:50 - 15:30 217. kabinets 7.m2
Trešdiena 15:40 - 16:20 217. kabinets 11.mi, 11.u
Ceturtdiena 14:50 - 15:30 217. kabinets 10.i2

Mikus Podkalns

Sports un veselība

Nadīna Anija Poga

I.d.(Radošās darbnīcas), Dizains un tehnoloģijas, Datorika

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:10 013.kabinets
Otrdiena 16:10 - 16:40 222. kabinets
Trešdiena 15:30 - 16:10 013.kabinets

Arvīds Prančs

63023330

arvids.prancs@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. IT jomā

Pieņemšanas laiki
Trešdiena 15:35 - 16:00

Programmēšana I

Kristens Prokopovičs

Soc.zinības

Konsultācijas
Piektdiena 15:40 - 16:50 120. kabinets

Laura Reisa

Bioloģija, Ķīmija

Konsultācijas
Otrdiena 14:50 - 15:30 313. kabinets
Trešdiena 15:35 - 16:15 312. kabinets bioloģija
Ceturtdiena 15:35 - 16:15 311. kabinets ķīmija

Zaiga Romanovska

Angļu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:35 - 16:30 149. kabinets
Piektdiena 15:35 - 16:25 149. kabinets

Sandra Rubule

Matemātika II, Matemātika I

Konsultācijas
Pirmdiena 14:40 - 15:30 218. kabinets
Otrdiena 15:30 - 16:30 218. kabinets
Trešdiena 16:30 - 18:00 218. kabinets
Piektdiena 14:50 - 15:30 218. kabinets

Ilze Rumbeniece

Sociālās zinātnes II, Projekta darbs, Ģeogrāfija I, Vēsture un sociālās zinātnes I

Konsultācijas
Trešdiena 14:50 - 16:10 320. kabinets
Piektdiena 14:50 - 16:10 320. kabinets

Liene Sabule

I.d.(Cilvēks un vide), Bioloģija II, Bioloģija I, Bioloģija

Konsultācijas
Otrdiena 14:40 - 15:30 314. kabinets
Otrdiena 15:30 - 16:20 314. kabinets 12.b klase
Trešdiena 15:30 - 16:10 314. kabinets

Artūrs Sebris

Līva Siliņa

Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:35 - 16:30 160. kabinets
Trešdiena 15:35 - 16:30 160. kabinets

Evija Slokenberga

63023324

Dir. v. metodiskajā darbā

Pieņemšanas laiki
Otrdiena 15:00 - 17:00

I.d.(Matemātika), Matemātika

Alda Spirģe

63007755

alda.spirge@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. izglītības darbā

Pieņemšanas laiki
Trešdiena 15:30 - 16:30

Projekta darbs

Inga Strode

Literatūra I, Latviešu valoda I, Latviešu valoda, Literatūra

Tamāra Šavļuka

Krievu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 14:50 - 16:20 153. kabinets

Amanda Šturma

Ķīmija

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:40 - 16:20 313. kabinets

Sanita Titova

Dizains un tehnoloģijas

Konsultācijas
Otrdiena 15:35 - 16:30 010. kabinets

Biruta Turlava

I.d.(Lat. un pas. v.), Vēsture un sociālās zinātnes I, Latv. un pas. vēsture

Konsultācijas
Otrdiena 14:40 - 16:40 120. kabinets
Trešdiena 14:40 - 17:00 121. kabinets

Ramona Vaļģe

Vācu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:35 - 16:15 162. kabinets
Piektdiena 15:35 - 16:00 162. kabinets

Liene Veģere

I.d.(Radošās darbnīcas), Vizuālā māksla

Konsultācijas
Pirmdiena 15:30 - 16:20 113. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:30 113. kabinets

Inga Viļumsone

Digitālais dizains, Programmēšana I

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:15 224. kabinets

Ina Zastavņecka

Literatūra I, Latviešu valoda I, Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Ceturtdiena 14:50 - 16:10 114. kabinets
Piektdiena 15:30 - 16:45 114. kabinets

Jana Ziediņa

Angļu valoda