search

Andis Anškins

Sports un veselība, Sports

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:30 - 17:00 Sporta halle

Andrejs Anufrijevs

Ģeogrāfija

Konsultācijas
Piektdiena 14:50 - 15:40 320. kabinets

Marita Asarīte

63023335

marita.asarite@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. audzināšanas darbā

Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:30 Pieteikšanās E-klasē

Jeļena Beitāne

Karjeras konsultants

Soc.zinības

Konsultācijas
Pirmdiena 13:00 - 14:00 302. kabinets
Otrdiena 13:00 - 14:00 302. kabinets

Mārtiņš Beitāns

63023326

Programmēšana I, Informātika, Datorika

Konsultācijas
Pirmdiena 14:40 - 15:30 Pieteikšanās E-klasē

Daina Blūma

Latviešu literatūra I, Latviešu valoda I, Kulturoloģija

Konsultācijas
Pirmdiena 14:15 - 15:30 Pieteikties E-klasē 2 dienas iepriekš
Ceturtdiena 15:30 - 16:10 12.a1, 12.a2. Pieteikties E-klasē 2 dienas iepriekš
Piektdiena 15:30 - 16:10 Pārbaudes darbu pārrakstīšana/uzlabošana. Pieteikties Eklasē 2 dienas iepriekš

Kristīne Bļujus

Teātra māksla, Latviešu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:30 Pieteikties E-klasē 2 darba dienas iepriekš.
Ceturtdiena 14:50 - 16:50 Pieteikties E-klasē 2 darba dienas iepriekš.
Piektdiena 14:50 - 15:30 Pārbaudes darbu rakstīšana un pārrakstīšana, Pieteikties e-klasē 2 darba dienas iepriekš.

Biruta Brente

Latvijas vēsture, Pasaules vēsture

Konsultācijas
Pirmdiena 15:30 - 16:10 Pieteikšanās E-klasē
Trešdiena 15:30 - 17:00 Pieteikšanās E-klasē

Jānis Brente

Ekonomika, Latv. un pas. vēsture, Politika

Konsultācijas
Pirmdiena 14:50 - 15:30 120. kabinets

Diāna Buša

Matemātika (I), Matemātika I, Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 17:00 https://ej.uz/oceb
Ceturtdiena 15:30 - 17:30 https://ej.uz/oceb

Baiba Daģe

Fizika I, Fizika

Konsultācijas
Otrdiena 15:00 - 16:20
Piektdiena 14:50 - 16:20 316. kabinets CE fizikā konsultācija klātienē

Kārlis Daģis

Fizika I, Inženierzinības (I), Inženierzinības, Fizika

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:30 Pieteikties E-klasē 2 darba dienas iepriekš
Ceturtdiena 15:30 - 17:00 Pieteikties E-klasē 2 darba dienas iepriekš

Silva Sandra Dārzniece

Mājturība

Konsultācijas
Otrdiena 14:50 - 15:30 Pieteikties E-klasē 2 darba dienas iepriekš

Regina Detlava

Krievu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:30 Pieteikties E-klasē

Gunita Draveniece

Latviešu literatūra I, Latviešu valoda I, Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 17:50

Irēna Dukule

Ekonomika, Ģeogrāfija

Konsultācijas
Trešdiena 14:50 - 15:30 7.klase
Trešdiena 15:40 - 16:20 8.klase
Ceturtdiena 14:50 - 15:30 9.klase
Ceturtdiena 15:40 - 16:20 11.klase

Jānis Dūrējs

Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 15:00 - 16:00 12. klases, pieteikties rakstot E-klasē
Trešdiena 15:00 - 16:00 7. klase, pieteikties rakstot E-klasē
Ceturtdiena 15:00 - 16:00 9. klase, pieteikties rakstot E-klasē

Tamāra Dzidzēviča

Vācu valoda

Konsultācijas
Piektdiena 07:30 - 08:00 139. kabinets
Piektdiena 14:40 - 15:10 139. kabinets

Krista Eglīte

Matemātika (I), Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 14:50 - 16:40 Pieteikšanās uz konsultāciju: https://ej.uz/eglitekons
Ceturtdiena 15:35 - 16:40 Pieteikšanās uz konsultāciju: https://ej.uz/eglitekons
Piektdiena 14:50 - 16:30 PD rakstīšana/labošana

Eva Ezeraša

Bioloģija

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 Pieteikšanās E-klasē

Agnese Freiberga

Ķīmija I, Ķīmija

Konsultācijas
Otrdiena 14:50 - 16:30
Trešdiena 15:30 - 16:15
Piektdiena 15:30 - 16:45 PD rakstīšana/labošana + 12.kl CE konsultācija

Anastasija Geraseva

Ķīmija

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:30 Pieteikšanās E-klasē
Piektdiena 15:30 Darbu pārrakstīšana. Pieteikties E-klasē

Jānis Haļzovs

Bioloģija I, Cilv. un vide (I), Bioloģija

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:50 Pieteikties E-klasē

Oksana Hohlova

Krievu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:30 Pārbaudes darbu pārrakstīšana/labošana. Pieteikties E-klasē.
Ceturtdiena 15:30 - 16:30 Pieteikšanās E-klasē

Elita Indriksone

Latviešu literatūra I, Latviešu valoda I, Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Otrdiena 15:40 - 16:20 Pieteikšanās uz konsultāciju 2 dienas iepriekš e-klasē. Saite tiek nosūtīta e-klasē
Otrdiena 16:20 - 17:00 Pieteikšanās uz konsultāciju 2 dienas iepriekš e-klasē. Saite tiek nosūtīta e-klasē
Ceturtdiena 14:50 - 16:10 Pieteikšanās uz konsultāciju 2 dienas iepriekš e-klasē. Saite tiek nosūtīta e-klasē
Piektdiena 15:30 - 16:10 12.m (saite uz konsultāciju piektdienas stundā pie uzdotā)

Irina Ivanova

Krievu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 17:00 Pieteikšanās uz konsultāciju: https://ej.uz/iivanovakons
Ceturtdiena 15:30 - 16:30 Darbu labošana/ rakstīšana. Pieteikšanās uz konsultāciju: https://ej.uz/iivanovakons

Inita Jankeviča

Karjeras konsultants

Datorika

Konsultācijas
Ceturtdiena 14:00 - 14:40 https://forms.gle/bytGhnjuT3v5L3Mz5

Arta Jurgenovska

Mūzika

Konsultācijas
Pirmdiena 14:40 - 15:30
Trešdiena 13:50 - 14:45

Ingūna Kopštāle

Ķīmija I, Cilv. un vide (I), Ķīmija

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:50 Gatavošanās eksāmenam
Trešdiena 14:50 - 16:10 Pieteikšanās E-klasē
Piektdiena 15:30 - 16:50 ND labošana. Pieteikšanās E-klasē

Elena Kosheleva

Krievu valoda

Liene Krieviņa

Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 18:00
Ceturtdiena 15:40 - 16:50

Ilvija Ķelpe

Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:40 - 16:25 158. kabinets
Ceturtdiena 15:40 - 16:40 158. kabinets

Jānis Ķusis

Vēsture un sociālās zinātnes I, Latv. un pas. vēsture, Soc.zinības

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 17:00 121. kabinets

Dace Launaga

Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:20 Pārbaudes darbu labošanai
Trešdiena 15:30 - 16:20 individuālie jautājumi

Iveta Lokmane - Šabovica

Angļu valoda I, Angļu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 14:50 - 15:40 Tikšanās formāts - katras attiecīgās klases izveidotā "istaba" virtualaskola.lv
Ceturtdiena 14:50 - 15:40 Tikšanās formāts - katras attiecīgās klases izveidotā "istaba" virtualaskola.lv

Artūrs Lukjanovs

Angļu valoda I, Angļu valoda, Psiholoģija

Konsultācijas
Otrdiena 15:40 - 16:30 Pieteikšanās E-klasē
Trešdiena 15:40 - 16:40 Pieteikšanās E-klasē

Inta Ļaudama

Latviešu valoda

Konsultācijas
Pirmdiena 14:00 - 14:40 116.kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:30 116.kabinets
Piektdiena 15:30 - 16:30 116.kabinets

Laila Nagle

Sports un veselība, Sports

Konsultācijas
Pirmdiena 15:40 - 17:40 Sporta halle

Marija Nelsone

Sports un veselība, Sports

Konsultācijas
Pirmdiena 14:50 - 15:30 Pieteikšanās E-klasē
Otrdiena 15:30 - 16:10 Pieteikšanās E-klasē
Ceturtdiena 15:30 - 17:00 Pieteikšanās E-klasē

Reinis Nikuļcevs

Agita Ozoliņa

Angļu valoda

Uģis Ozols

Fizika

Anda Paņuhno

Angļu valoda I, Angļu valoda, Franču valoda (I)

Konsultācijas
Otrdiena 15:35 - 16:15 Konsultēšana par dažādām tēmām, pieteikšanās, rakstot eklasē. virtualaskola.lv
Ceturtdiena 15:35 - 16:15 Pārbaudes darbu rakstīšana/labošana, ja nav pieteikušies PD rakstītāji, tad var arī pārrunāt neskaidros jautājumus. Pieteikšanās, rakstot Eklasē. virtualaskola.lv

Arnis Pekša

Datorika (I), Inženierzinības, Fizika, Datorika

Uģis Pekša

Datorika (I), Datorika

Konsultācijas
Piektdiena 15:00 - 15:40 Pieteikties E-klasē

Anna Petrago

Matemātika (I), Matemātika

Konsultācijas
Trešdiena 14:40 - 16:30 Pieteikšanās E-klasē vismaz 2 dienas iepriekš
Ceturtdiena 14:40 - 16:00 Pieteikšanās E-klasē vismaz 2 dienas iepriekš

Mikus Podkalns

Sports un veselība, Sports

Konsultācijas
Trešdiena 15:40 - 17:34 Pieteikšanās E-klasē

Arvīds Prančs

63023330

arvids.prancs@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. IT jomā

Datorika (I), Programmēšana

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:00 Pieteikties E-klasē

Kristīne Pugeja

Angļu valoda I, Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:40 - 16:20 Pieteikšanās E-klasē vismaz 2 dienas iepriekš
Trešdiena 14:50 - 15:50 Pieteikšanās E-klasē vismaz 2 dienas iepriekš

Sandra Rubule

Matemātika I, Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 14:40 - 15:30 218. kabinets 12.a2
Otrdiena 15:35 - 16:25 218. kabinets 10.m
Ceturtdiena 14:40 - 15:30 218. kabinets 11.m
Ceturtdiena 15:35 - 16:25 218. kabinets 10.i

Ilze Rumbeniece

Ģeogrāfija I, Ekonomika, Ģeogrāfija

Konsultācijas
Pirmdiena 14:50 - 15:30 Pieteikties E-klasē
Ceturtdiena 14:50 - 17:30 Pieteikties E-klasē

Liene Sabule

Bioloģija I, Cilv. un vide (I), Bioloģija

Konsultācijas
Otrdiena 14:50 - 15:30 Pieteikšanās uz konsultāciju: https://ej.uz/sabule_kons
Otrdiena 15:30 - 16:30 Gatavošanās CE bioloģijā
Trešdiena 14:50 - 16:30 314. kabinets Pieteikšanās uz konsultāciju: https://ej.uz/sabule_kons

Artūrs Sebris

Evija Slokenberga

63023324

Dir. v. metodiskajā darbā

Pieņemšanas laiki
Trešdiena 111. kabinets

Matemātika

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:30 - 16:30 111. kabinets Pieteikties 2 dienas iepriekš WhatsApp.

Alda Spirģe

63007755

alda.spirge@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. izglītības darbā

Inga Strode

Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Otrdiena 14:50 - 15:30 Pieteikties E-klasē 2 darba dienas iepriekš
Trešdiena 14:00 - 14:40 Gatavošanās CE latviešu valodā ar 12.b klasi, konsultācija tiešssaistē zoom
Ceturtdiena 14:50 - 16:30 Pārbaudes darbu pārrakstīšana/labošana. Pieteikties E-klasē 2 darba dienas iepriekš

Tamāra Šavļuka

Krievu valoda

Sanita Titova

Dizains un tehnoloģijas, Mājturība

Konsultācijas
Trešdiena 14:00 - 15:00 Mājt.m.
Ceturtdiena 14:40 - 15:40 Mājt.m.

Mārtiņš Tomsons

Biruta Turlava

Vēsture un sociālās zinātnes I, Latv. un pas. vēsture, Latvijas vēsture, Pasaules vēsture

Konsultācijas
Trešdiena 14:50 - 15:30 Pārbaudes darbu uzlabošana/rakstīšana, pieteikties uzreiz pēc tiešsaistes stundas.
Ceturtdiena 14:50 - 15:30 Pieteikties uzreiz pēc tiešsaistes stundas
Piektdiena 14:50 - 16:50 Pieteikties uzreiz pēc tiešsaistes stundas

Vilhems Georgs Vācietis

Ramona Vaļģe

Vācu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:35 - 16:05 Pieteikšanās Whatsapp
Ceturtdiena 15:30 - 16:05 Pieteikšanās Whatsapp

Liene Veģere

Radošās industrijas (I), Vizuālā māksla

Konsultācijas
Pirmdiena 15:00 - 17:00 Pieteikšanās E-klasē
Piektdiena 15:00 - 17:00 Pieteikšanās E-klasē

Inga Viļumsone

Programmēšana I, Informātika, Datorika

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:10 Pieteikties E-klasē

Tamāra Votčele

Krievu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 14:40 - 15:30 148. kabinets

Ina Zastavņecka

Latviešu literatūra I, Latviešu valoda I, Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Pirmdiena 14:00 - 14:40 11.a1 un 11.a2 klase. Pieteikties konsultācijām var e-klasē divas dienas iepriekš.
Trešdiena 14:00 - 15:20 8.klases. Pieteikties konsultācijām var E-klasē divas dienas iepriekš.
Ceturtdiena 15:30 - 16:10 10.m klase. Pieteikties konsultācijām var e-klasē divas dienas iepriekš.
Ceturtdiena 16:10 - 16:40 10.m, 11.a1, 11.a2. Pieteikties konsultācijām var e-klasē divas dienas iepriekš.