search

Andis Anškins

Sports un veselība, Sports

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:30 - 17:00 Sporta halle

Andrejs Anufrijevs

Ģeogrāfija

Konsultācijas
Piektdiena 14:50 - 15:40 320. kabinets

Marita Asarīte

63023335

marita.asarite@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. audzināšanas darbā

Latviešu valoda, Literatūra

Jeļena Beitāne

Karjeras konsultants

Soc.zinības

Konsultācijas
Pirmdiena 13:00 - 14:00 302. kabinets
Otrdiena 13:00 - 14:00 302. kabinets

Mārtiņš Beitāns

63023326

Programmēšana I, Informātika, Datorika

Konsultācijas
Pirmdiena 14:40 - 15:30

Daina Blūma

Latviešu literatūra I, Latviešu valoda I, Kulturoloģija

Konsultācijas
Trešdiena 14:00 - 15:00 315. kabinets
Ceturtdiena 14:50 - 16:00 315. kabinets Pārbaudes darbu rakstīšana un pārrakstīšana
Piektdiena 11:20 - 12:10 114. kabinets ZPD

Kristīne Bļujus

Teātra māksla, Latviešu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:30 115. kabinets Darbs ar talantīgajiem skolēniem
Ceturtdiena 14:50 - 16:50 115. kabinets Konsultācijas
Piektdiena 14:50 - 15:30 115. kabinets Pārbaudes darbu rakstīšana un pārrakstīšana

Jānis Brente

Ekonomika, Latv. un pas. vēsture, Politika

Konsultācijas
Pirmdiena 14:50 - 15:30 120. kabinets

Biruta Brente

Latvijas vēsture, Pasaules vēsture

Konsultācijas
Pirmdiena 14:40 - 15:30 120. kabinets
Trešdiena 14:40 - 15:50 116.kabinets

Diāna Buša

Matemātika (I), Matemātika I, Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 15:35 - 17:00 221. kabinets
Ceturtdiena 15:35 - 17:00 221. kabinets
Piektdiena 15:40 - 16:20 221. kabinets

Raimonds Ciršs

Dizains un tehnoloģijas, Inženierzinības, Mājturība, Tehniskā grafika

Konsultācijas
Ceturtdiena 14:40 - 15:40 Mājt.z.
Piektdiena 14:40 - 15:40 Mājt.z.

Baiba Daģe

Fizika I, Fizika

Konsultācijas
Trešdiena 14:50 - 16:20 316. kabinets
Ceturtdiena 14:50 - 16:10 316. kabinets

Kārlis Daģis

Fizika I, Inženierzinības (I), Inženierzinības, Fizika

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:30 317. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 17:00 317. kabinets

Silva Sandra Dārzniece

Mājturība

Konsultācijas
Otrdiena 14:00 - 14:55 Mājt.m.

Regina Detlava

Krievu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:30 148. kabinets

Gunita Draveniece

Latviešu literatūra I, Latviešu valoda I, Latviešu valoda, Literatūra

Irēna Dukule

Ekonomika, Ģeogrāfija

Konsultācijas
Trešdiena 14:00 - 15:30 319. kabinets
Ceturtdiena 15:00 - 15:30 320. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 17:00 319. kabinets

Jānis Dūrējs

Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:30 219. kabinets
Trešdiena 14:30 - 16:30 219. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:30 219. kabinets

Tamāra Dzidzēviča

Vācu valoda

Konsultācijas
Piektdiena 07:30 - 08:00 139. kabinets
Piektdiena 14:40 - 15:10 139. kabinets

Krista Eglīte

Matemātika (I), Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 14:50 - 16:40 224. kabinets
Ceturtdiena 15:35 - 16:40 224. kabinets
Piektdiena 14:50 - 15:30 224. kabinets

Eva Ezeraša

Bioloģija

Agnese Freiberga

Ķīmija I, Ķīmija

Konsultācijas
Otrdiena 14:50 - 16:30 311. kabinets
Piektdiena 15:30 - 16:20 311. kabinets Kontroldarbu rakstīšana/pārrakstīšana

Anastasija Geraseva

Ķīmija

Jānis Haļzovs

Bioloģija I, Cilv. un vide (I), Bioloģija

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:50 315. kabinets

Oksana Hohlova

Krievu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:35 - 16:35 152. kabinets
Ceturtdiena 15:35 - 16:05 152. kabinets

Elita Indriksone

Latviešu literatūra I, Latviešu valoda I, Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Otrdiena 15:40 - 16:20 118. kabinets Pārbaudes darbu rakstīšana, pārrakstīšana
Otrdiena 16:20 - 17:00 118. kabinets
Ceturtdiena 14:50 - 16:10 118. kabinets
Piektdiena 14:50 - 15:30 118. kabinets

Irina Ivanova

Krievu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:35 - 16:35 154. kabinets
Ceturtdiena 07:35 - 08:05 154. kabinets

Inita Jankeviča

Karjeras konsultants

Datorika

Konsultācijas
Ceturtdiena 14:00 - 14:40 302. kabinets

Arta Jurgenovska

Mūzika

Konsultācijas
Pirmdiena 14:40 - 15:30
Trešdiena 13:50 - 14:45

Ingūna Kopštāle

Ķīmija I, Cilv. un vide (I), Ķīmija

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:30 312. kabinets
Piektdiena 14:50 - 15:30 312. kabinets

Elena Kosheleva

Krievu valoda

Ilva Krave

Datorika (I), Datorika

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:10 223. kabinets

Liene Krieviņa

Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:10 220.kabinets
Trešdiena 14:40 - 15:30
Trešdiena 15:30 - 16:40 220.kabinets

Ilvija Ķelpe

Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:40 - 16:25 158. kabinets
Ceturtdiena 15:40 - 16:40 158. kabinets

Jānis Ķusis

Vēsture un sociālās zinātnes I, Latv. un pas. vēsture, Soc.zinības

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 17:00 121. kabinets

Dace Launaga

Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:20 149. kabinets
Trešdiena 15:30 - 16:20 149. kabinets

Iveta Lokmane - Šabovica

Angļu valoda I, Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:20 159. kabinets
Trešdiena 15:30 - 16:20 159. kabinets

Artūrs Lukjanovs

Angļu valoda I, Angļu valoda, Psiholoģija

Konsultācijas
Otrdiena 14:50 - 15:40 170. kabinets
Trešdiena 15:40 - 16:30 170. kabinets

Inta Ļaudama

Latviešu valoda

Konsultācijas
Pirmdiena 14:00 - 14:40 116.kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:30 116.kabinets
Piektdiena 15:30 - 16:30 116.kabinets

Laila Nagle

Sports un veselība, Sports

Konsultācijas
Pirmdiena 15:40 - 17:40 Sporta halle

Marija Nelsone

Sports un veselība, Sports

Konsultācijas
Pirmdiena 14:50 - 15:30 Sporta halle
Otrdiena 15:30 - 16:10 Sporta halle
Ceturtdiena 15:30 - 17:00 Sporta halle

Reinis Nikuļcevs

Agita Ozoliņa

Angļu valoda

Uģis Ozols

Inženierzinības, Fizika

Anda Paņuhno

Angļu valoda I, Angļu valoda, Franču valoda (I)

Konsultācijas
Trešdiena 14:50 - 15:35 169. kabinets
Ceturtdiena 15:35 - 16:15 169. kabinets

Uģis Pekša

Datorika (I), Datorika

Konsultācijas
Piektdiena 15:00 - 15:40 223. kabinets

Anna Petrago

Matemātika (I), Matemātika

Konsultācijas
Trešdiena 14:40 - 16:30 217. kabinets
Ceturtdiena 14:40 - 16:00 217. kabinets

Mikus Podkalns

Sports un veselība, Sports

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 17:00 Sporta halle

Arvīds Prančs

63023330

arvids.prancs@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. IT jomā

Datorika (I), Programmēšana

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:00 222. kabinets

Kristīne Pugeja

Angļu valoda I, Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:40 - 16:20 160. kabinets
Trešdiena 14:50 - 15:50 160. kabinets

Sandra Rubule

Matemātika I, Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 14:40 - 15:30 218. kabinets 12.a2
Otrdiena 15:35 - 16:25 218. kabinets 10.m
Ceturtdiena 14:40 - 15:30 218. kabinets 11.m
Ceturtdiena 15:35 - 16:25 218. kabinets 10.i

Ilze Rumbeniece

Ģeogrāfija I, Ekonomika, Ģeogrāfija

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:30 - 16:10 320. kabinets
Piektdiena 14:00 - 16:00 320. kabinets

Liene Sabule

Bioloģija I, Cilv. un vide (I), Bioloģija

Konsultācijas
Otrdiena 14:50 - 16:30 313. kabinets
Trešdiena 14:50 - 15:30 314. kabinets
Piektdiena 15:40 - 16:20 314. kabinets Kontroldarbu rakstīšana/pārrakstīšana

Artūrs Sebris

Evija Slokenberga

63023324

Dir. v. metodiskajā darbā

Pieņemšanas laiki
Trešdiena 111. kabinets

Matemātika

Alda Spirģe

63007755

alda.spirge@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. izglītības darbā

Inga Strode

Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Otrdiena 14:50 - 16:30 117. kabinets
Ceturtdiena 14:50 - 16:30 117. kabinets

Tamāra Šavļuka

Krievu valoda

Sanita Titova

Dizains un tehnoloģijas, Mājturība

Konsultācijas
Trešdiena 14:00 - 15:00 Mājt.m.
Ceturtdiena 14:40 - 15:40 Mājt.m.

Mārtiņš Tomsons

Biruta Turlava

Vēsture un sociālās zinātnes I, Latv. un pas. vēsture, Latvijas vēsture, Pasaules vēsture

Konsultācijas
Trešdiena 14:50 - 15:30 121. kabinets
Ceturtdiena 14:50 - 15:30 121. kabinets
Piektdiena 14:50 - 16:50 121. kabinets

Vilhems Georgs Vācietis

Ramona Vaļģe

Vācu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:35 - 16:05 162. kabinets
Ceturtdiena 15:35 - 16:05 162. kabinets

Liene Veģere

Radošās industrijas (I), Vizuālā māksla

Konsultācijas
Pirmdiena 14:40 - 16:00 113. kabinets
Piektdiena 14:40 - 15:20 113. kabinets

Kristaps Veršūns

Fizika

Inga Viļumsone

Programmēšana I, Informātika, Datorika

Tamāra Votčele

Krievu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 14:40 - 15:30 148. kabinets

Ina Zastavņecka

Latviešu literatūra I, Latviešu valoda I, Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Pirmdiena 14:00 - 14:40 114. kabinets
Trešdiena 14:00 - 15:20 114. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:40 114. kabinets