search

Andis Anškins

Sports

Marita Asarīte

marita.asarite@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. audzināšanas darbā

Latviešu valoda, Literatūra

Anita Balsa

Sports

Mārtiņš Beitāns

Informātika

Daina Blūma

Kulturoloģija, Latviešu valoda, Literatūra

Jānis Brente

Ekonomika, Latv. un pas. vēsture, Politika

Biruta Brente

Latvijas vēsture, Pasaules vēsture, Soc.zinības

Raimonds Ciršs

Mājturība, Tehniskā grafika

Baiba Daģe

Fizika

Kārlis Daģis

Fizika

Silva Sandra Dārzniece

Mājturība

Regina Detlava

Krievu valoda

Gunita Draveniece

Latviešu valoda, Literatūra

Irēna Dukule

Ekonomika, Ģeogrāfija

Jānis Dūrējs

Matemātika

Tamāra Dzidzēviča

Vācu valoda

Krista Eglīte

Matemātika

Agnese Freiberga

Ķīmija

Vladimirs Iļja Gavrikovs

Bioloģija

Oksana Hohlova

Krievu valoda

Elita Indriksone

Latviešu valoda, Literatūra

Irina Ivanova

Krievu valoda

Inita Jankeviča

Karjeras konsultants

Informātika, Datorika (I)

Ingūna Kopštāle

Ķīmija

Liene Krieviņa

Matemātika

Ilvija Ķelpe

Angļu valoda

Jānis Ķusis

Latv. un pas. vēsture, Soc.zinības

Dace Launaga

Angļu valoda

Iveta Lokmane - Šabovica

Angļu valoda

Artūrs Lukjanovs

Angļu valoda, Psiholoģija

Signe Lūsiņa

Latviešu valoda, Soc.zinības, Literatūra

Inta Ļaudama

Latviešu valoda

Laila Nagle

Sports

Marija Nelsone

Marija.Nelsone@izglitiba.jelgava.lv

Karjeras konsultants

Sports

Agita Ozoliņa

Angļu valoda

Anda Paņuhno

Angļu valoda, Franču valoda (I)

Uģis Pekša

Informātika, Datorika (I)

Mikus Podkalns

Sports

Arvīds Prančs

63007755

arvids.prancs@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. IT jomā

Programmēšana, Datorika (I)

Kristīne Pugeja

Angļu valoda

Sandra Rubule

Matemātika

Ilze Rumbeniece

Ekonomika, Ģeogrāfija

Liene Sabule

Bioloģija

Dina Sarceviča-Kalviške

Bioloģija

Artūrs Sebris

Mūzika

Līva Siliņa

Angļu valoda

Evija Slokenberga

Dir. v. metodiskajā darbā

Matemātika

Alda Spirģe

63007755

alda.spirge@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. izglītības darbā

Inga Strode

Latviešu valoda, Literatūra

Tamāra Šavļuka

Krievu valoda

Diāna Špakovska

Matemātika

Sanita Titova

Mājturība

Biruta Turlava

Latv. un pas. vēsture, Latvijas vēsture, Pasaules vēsture, Vēsture (I)

Ginta Ūlande

Matemātika

Vilhems Georgs Vācietis

Ramona Vaļģe

Vācu valoda

Liene Veģere

Vizuālā māksla

Inga Viļumsone

Informātika

Tamāra Votčele

Krievu valoda

Ina Zastavņecka

Latviešu valoda, Literatūra

Rūta Ziemele-Sebre

Mūzika