search

Andis Anškins

Sports un veselība

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:30 - 17:00 Sporta halle

Marita Asarīte

63023335

marita.asarite@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. audzināšanas darbā

Mārtiņš Beitāns

63023326

Datorika

Konsultācijas
Ceturtdiena 14:00 - 15:30 138. kabinets

Laima Bērziņa

Programmēšana I, Datorika

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:30 223. kabinets

Aiva Birne

Ķīmija

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:10 312. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:15 312. kabinets

Daina Blūma

Literatūra I, Kultūras pamati, Latviešu valoda I

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 17:00 114. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 17:00 114. kabinets

Kristīne Bļujus

Literatūra I, Publiskā runa, Teātra māksla, Latviešu valoda I, Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 17:00 115. kabinets
Ceturtdiena 14:50 - 16:00 115. kabinets

Biruta Brente

Latv. un pas. vēsture, Soc.zinības

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 17:00 120. kabinets
Piektdiena 14:40 - 16:10 120. kabinets

Jānis Brente

Biznesa vadība

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 120. kabinets Mēneša 1.,3.trešdiena

Delfīna Busigina

Matemātika

Diāna Buša

Matemātika I, Matemātika

Gunita Butāne

Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 17:30 116.kabinets

Baiba Daģe

Fizika I, Fizika

Konsultācijas
Otrdiena 14:40 - 16:30 316. kabinets
Ceturtdiena 14:50 - 15:30

Kārlis Daģis

Fizika II, Fizika I, Inženierzinības, Fizika

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:30 317. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 17:00 317. kabinets

Silva Sandra Dārzniece

Dizains un tehnoloģijas

Konsultācijas
Pirmdiena 14:40 - 15:20 013.kabinets

Gunita Draveniece

Latv. val. un literatūra II, Lietišķā latv. valoda, Literatūra I, Latviešu valoda I, Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Otrdiena 15:00 - 17:00 119. kabinets
Trešdiena 15:00 - 17:00 119. kabinets

Irēna Dukule

Ģeogrāfija, Soc.zinības

Konsultācijas
Pirmdiena 14:35 - 15:25 320. kabinets
Ceturtdiena 14:45 - 16:45 319. kabinets

Jānis Dūrējs

I.d.(Matemātika), Matemātika I, Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 14:00 - 15:30 219. kabinets
Trešdiena 15:40 - 16:40 219. kabinets
Ceturtdiena 15:40 - 16:40 219. kabinets

Tamāra Dzidzēviča

Vācu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:35 - 16:15 139. kabinets

Oksana Hohlova

Krievu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 14:50 - 16:05 152. kabinets

Elita Indriksone

Literatūra I, Latviešu valoda I, Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Pirmdiena 14:50 - 15:30 118. kabinets
Otrdiena 15:30 - 16:30 118. kabinets
Ceturtdiena 15:00 - 16:10 118. kabinets

Valentīna Iņķe

Krievu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:30 148. kabinets
Piektdiena 15:30 - 16:10 148. kabinets

Irina Ivanova

Krievu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:15 154. kabinets
Ceturtdiena 14:40 - 15:25 154. kabinets

Inita Jankeviča

Karjeras konsultants

Pieņemšanas laiki
Pirmdiena 08:00 - 16:00 302. kabinets
Otrdiena 08:00 - 16:00 302. kabinets
Ceturtdiena 08:00 - 16:00 302. kabinets
Piektdiena 08:00 - 16:00 302. kabinets

Datorika

Konsultācijas
Piektdiena 14:00 - 14:40 302. kabinets

Arta Jurgenovska

Mūzika

Konsultācijas
Pirmdiena 07:40 - 08:10 211.kabinets
Otrdiena 07:40 - 08:09 211.kabinets
Otrdiena 13:50 - 15:10 211.kabinets
Ceturtdiena 07:40 - 08:10 211.kabinets

Ingūna Kopštāle

I.d.(Cilvēks un vide), Ķīmija I, Ķīmija

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 17:00 311. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 17:00 311. kabinets

Romāns Krapausks

Aizsardzības mācība

Liene Krieviņa

Matemātika I, Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:50 220.kabinets
Trešdiena 14:50 - 16:40 220.kabinets

Ilvija Ķelpe

Angļu valoda II (C1), Angļu valoda I (B2), Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:35 - 16:30 158. kabinets
Ceturtdiena 15:40 - 17:00 158. kabinets

Jānis Ķusis

Sociālās zinātnes II, Vēsture un sociālās zinātnes I, Soc.zinības

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 17:40 121. kabinets

Reinis Labzars

Ķīmija II

Inga Liepa-Liepiņa

Angļu valoda II (C1), Angļu valoda I (B2), Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 14:40 - 15:40 163. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:10 163. kabinets

Iveta Lokmane - Šabovica

Angļu valoda I (B2), Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:20 159. kabinets
Trešdiena 15:30 - 16:20 159. kabinets

Artūrs Lukjanovs

Angļu valoda II (C1), Angļu valoda I (B2), Angļu valoda, Psiholoģija

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:30 170. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:30 170. kabinets

Inta Ļaudama

Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:30 - 17:00 116.kabinets

Laila Nagle

Sports un veselība

Konsultācijas
Trešdiena 16:00 - 17:20 Sporta halle

Jānis Naglis

Sports un veselība

Konsultācijas
Otrdiena 14:40 - 15:30 Sporta halle
Trešdiena 14:40 - 15:30 Sporta halle

Kristīne Nagornaja

I.d.(Cilvēks un vide), Bioloģija I, Bioloģija

Konsultācijas
Otrdiena 14:00 - 15:30 315. kabinets
Ceturtdiena 14:50 - 15:30 315. kabinets

Kristīne Ozollapa

I.d.(Matemātika), Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 17:30 221. kabinets
Trešdiena 15:30 - 17:45 221. kabinets

Anda Paņuhno

Franču valoda (B1), Angļu valoda I (B2), Angļu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:35 - 16:20 169. kabinets
Ceturtdiena 15:35 - 16:20 169. kabinets

Arnis Pekša

I.d.(Inženierzinības), Inženierzinības, Fizika, Datorika

Konsultācijas
Trešdiena 15:40 - 17:00 316. kabinets
Ceturtdiena 15:40 - 17:00 316. kabinets

Uģis Pekša

Tehniskā grafika, Datorika

Konsultācijas
Otrdiena 07:40 - 08:10 223. kabinets
Trešdiena 14:50 - 16:00 223. kabinets

Anna Petrago

I.d.(Matemātika), Matemātika I, Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 14:45 - 15:30 217. kabinets 9.u1
Otrdiena 15:35 - 16:20 217. kabinets 9.m2
Ceturtdiena 13:55 - 14:40 217. kabinets 10.mi
Ceturtdiena 14:45 - 15:30 217. kabinets 9.b

Mikus Podkalns

Sports un veselība

Konsultācijas
Ceturtdiena 14:50 - 17:00 Sporta halle

Nadīna Anija Poga

I.d.(Radošās darbnīcas), Dizains un tehnoloģijas, Datorika

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:05 013.kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:30 222. kabinets

Arvīds Prančs

63023330

arvids.prancs@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. IT jomā

Programmēšana I

Konsultācijas
Trešdiena 15:35 - 16:00 227. kabinets

Laura Reisa

Bioloģija, Ķīmija

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:40 312. kabinets
Trešdiena 15:30 - 16:10 312. kabinets
Piektdiena 14:50 - 15:30 315. kabinets

Zaiga Romanovska

Angļu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:20 149. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:20 149. kabinets

Sandra Rubule

Matemātika II, Matemātika I

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 17:20 218. kabinets
Trešdiena 15:30 - 17:20 218. kabinets

Ilze Rumbeniece

Sociālās zinātnes II, Projekta darbs, Ģeogrāfija I, Vēsture un sociālās zinātnes I

Konsultācijas
Pirmdiena 14:50 - 15:30 320. kabinets
Ceturtdiena 14:40 - 16:00 320. kabinets
Piektdiena 14:00 - 15:00 320. kabinets

Liene Sabule

I.d.(Cilvēks un vide), Bioloģija II, Bioloģija I, Bioloģija

Konsultācijas
Otrdiena 14:50 - 16:10 314. kabinets
Piektdiena 14:50 - 16:10 314. kabinets

Artūrs Sebris

Līva Siliņa

Angļu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:35 - 16:20 160. kabinets
Ceturtdiena 15:35 - 16:25 160. kabinets

Evija Slokenberga

63023324

Dir. v. metodiskajā darbā

I.d.(Matemātika), Matemātika

Konsultācijas
Piektdiena 12:30 - 13:10 111. kabinets

Alda Spirģe

63007755

alda.spirge@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. izglītības darbā

Projekta darbs

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:00 121. kabinets

Inga Strode

Literatūra I, Latviešu valoda I, Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Otrdiena 14:50 - 17:00 117. kabinets
Piektdiena 14:50 - 17:15 117. kabinets

Tatjana Svirska

Ģeogrāfija

Konsultācijas
Otrdiena 14:50 - 16:00 319. kabinets
Trešdiena 15:30 - 17:00 319. kabinets

Tamāra Šavļuka

Krievu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 14:50 - 16:05 153. kabinets

Sanita Titova

Dizains un tehnoloģijas

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:10 010. kabinets
Trešdiena 14:50 - 15:30 010. kabinets

Mārtiņš Tomsons

Biruta Turlava

I.d.(Lat. un pas. v.), Vēsture un sociālās zinātnes I, Latv. un pas. vēsture

Konsultācijas
Ceturtdiena 14:30 - 16:30 121. kabinets
Piektdiena 14:30 - 15:10 121. kabinets

Ramona Vaļģe

Vācu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:30 162. kabinets

Liene Veģere

I.d.(Radošās darbnīcas), Vizuālā māksla

Konsultācijas
Pirmdiena 14:40 - 15:30 113. kabinets
Ceturtdiena 14:40 - 16:00 113. kabinets

Inga Viļumsone

Digitālais dizains, Programmēšana I

Konsultācijas
Piektdiena 15:30 - 16:30 222. kabinets

Ina Zastavņecka

Literatūra I, Latviešu valoda I, Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 17:10 114. kabinets
Piektdiena 16:00 - 16:40 114. kabinets