search

Andis Anškins

Sports un veselība, Sports

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:50 Sporta halle

Marita Asarīte

63023335

marita.asarite@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. audzināšanas darbā

Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Ceturtdiena 14:40 - 15:20 303. kabinets

Santa Baumane

Cilv. un vide (I), Bioloģija, Ģeogrāfija

Konsultācijas
Pirmdiena 14:00 - 15:30 319. kabinets
Otrdiena 14:45 - 15:50 319. kabinets

Jeļena Beitāne

Karjeras konsultants

Pieņemšanas laiki
Pirmdiena 09:00 - 13:00 302. kabinets
Otrdiena 09:00 - 14:40 302. kabinets
Trešdiena 09:00 - 13:00 302. kabinets
Trešdiena 14:00 - 16:00 302. kabinets
Ceturtdiena 08:00 - 16:00 302. kabinets
Piektdiena 10:40 - 13:00 302. kabinets
Piektdiena 14:00 - 16:00 302. kabinets

Soc.zinības

Konsultācijas
Otrdiena 15:00 - 16:00 302. kabinets

Mārtiņš Beitāns

63023326

Datorika

Konsultācijas
Pirmdiena 14:00 - 16:00 138. kabinets
Ceturtdiena 14:00 - 16:00 138. kabinets

Aiva Birne

Ķīmija I

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:35 - 16:30 311. kabinets

Daina Blūma

Latv. literatūra I, Latviešu valoda I, Kulturoloģija

Konsultācijas
Pirmdiena 14:50 - 15:30 114. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:30 114. kabinets

Kristīne Bļujus

Teātra māksla, Latviešu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 14:50 - 16:55 115. kabinets
Piektdiena 14:00 - 14:40 115. kabinets

Biruta Brente

Latvijas vēsture, Pasaules vēsture

Konsultācijas
Pirmdiena 14:50 - 15:30 120. kabinets
Ceturtdiena 14:40 - 16:20 120. kabinets

Jānis Brente

Ekonomika, Latv. un pas. vēsture, Politika

Konsultācijas
Piektdiena 15:35 - 16:00 120. kabinets

Gunita Butāne

Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 17:00 116.kabinets

Baiba Daģe

Fizika I, Fizika

Konsultācijas
Otrdiena 15:00 - 16:30 316. kabinets
Trešdiena 15:30 - 16:30 316. kabinets CE fizikā konsultācija 12.kl.

Kārlis Daģis

Fizika I, Inženierzinības (I), Inženierzinības, Fizika

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:40 317. kabinets
Ceturtdiena 15:00 - 17:00 317. kabinets

Silva Sandra Dārzniece

Mājturība

Konsultācijas
Trešdiena 14:50 - 15:30 Mājt.m.

Regina Detlava

Krievu valoda

Konsultācijas
Pirmdiena 15:00 - 15:25 148. kabinets
Trešdiena 15:30 - 16:00 148. kabinets

Gunita Draveniece

Latv. literatūra I, Latviešu valoda I, Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Ceturtdiena 14:50 - 16:30 119. kabinets

Irēna Dukule

Ekonomika, Ģeogrāfija

Konsultācijas
Pirmdiena 14:40 - 15:30 319. kabinets
Trešdiena 14:40 - 17:10 319. kabinets

Jānis Dūrējs

Matemātika

Konsultācijas
Trešdiena 14:40 - 16:00 219. kabinets
Ceturtdiena 14:40 - 16:00 219. kabinets
Piektdiena 14:00 - 15:30 219. kabinets

Tamāra Dzidzēviča

Vācu valoda

Konsultācijas
Pirmdiena 14:45 - 15:25 139. kabinets

Krista Eglīte

Matemātika (I), Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:50 224. kabinets 12.klase
Trešdiena 14:45 - 15:25 224. kabinets 9.klase
Ceturtdiena 15:35 - 16:40 224. kabinets 11.klase

Jānis Haļzovs

Bioloģija I, Bioloģija

Konsultācijas
Otrdiena 15:35 - 16:50 315. kabinets
Trešdiena 15:30 - 16:50 315. kabinets

Oksana Hohlova

Krievu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:35 - 16:20 152. kabinets
Ceturtdiena 14:45 - 15:30 152. kabinets

Anna Holšteina

Matemātika

Konsultācijas
Trešdiena 14:50 - 15:50 218. kabinets 7.klase
Ceturtdiena 14:00 - 15:00 220.kabinets 10.klase

Elita Indriksone

Latv. literatūra I, Latviešu valoda I, Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Pirmdiena 14:50 - 15:30 118. kabinets
Otrdiena 15:30 - 17:00 118. kabinets
Ceturtdiena 14:50 - 17:00 118. kabinets

Valentīna Iņķe

Krievu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:05 148. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:10 148. kabinets

Irina Ivanova

Krievu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:20 154. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:20 154. kabinets

Inita Jankeviča

Karjeras konsultants

Pieņemšanas laiki
Pirmdiena 08:00 - 16:00 302. kabinets
Otrdiena 08:00 - 11:20 302. kabinets
Otrdiena 13:10 - 16:00 302. kabinets
Ceturtdiena 09:50 - 16:00 302. kabinets
Piektdiena 08:00 - 11:20 302. kabinets
Piektdiena 13:10 - 16:00 302. kabinets

Datorika

Konsultācijas
Trešdiena 14:40 - 15:20 222. kabinets vai arī 302

Arta Jurgenovska

Mūzika

Konsultācijas
Pirmdiena 07:40 - 08:10 211.kabinets
Otrdiena 07:40 - 08:10 211.kabinets
Ceturtdiena 14:40 - 15:20 211.kabinets

Ingūna Kopštāle

Ķīmija I, Cilv. un vide (I), Ķīmija

Konsultācijas
Trešdiena 14:40 - 16:00 311. kabinets
Ceturtdiena 14:40 - 16:00 311. kabinets

Romāns Krapausks

Aizsardzības mācība

Liene Krieviņa

Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:30 220.kabinets
Trešdiena 15:30 - 16:30 220.kabinets
Piektdiena 15:30 - 16:30 220.kabinets

Ilvija Ķelpe

Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:35 - 16:25 158. kabinets
Ceturtdiena 15:35 - 16:25 158. kabinets

Jānis Ķusis

Vēsture un sociālās zinātnes I, Latv. un pas. vēsture, Soc.zinības

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 17:00 121. kabinets

Inga Liepa-Liepiņa

Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:20 163. kabinets

Iveta Lokmane - Šabovica

Angļu valoda I, Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 14:50 - 15:40 159. kabinets
Trešdiena 15:30 - 16:20 159. kabinets

Artūrs Lukjanovs

Angļu valoda I, Angļu valoda, Psiholoģija

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:20 170. kabinets
Trešdiena 15:30 - 16:20 170. kabinets

Inta Ļaudama

Latviešu valoda

Konsultācijas
Pirmdiena 14:50 - 15:30 116.kabinets
Ceturtdiena 14:50 - 17:00 116.kabinets

Laila Nagle

Sports un veselība, Sports

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:30 - 17:00 Sporta halle

Jānis Naglis

Sports un veselība, Sports

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:45 Sporta halle

Marija Nelsone

Sports un veselība, Sports

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 17:00 147. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 17:00 Sporta halle

Reinis Nikuļcevs

Anda Paņuhno

Angļu valoda I, Angļu valoda, Franču valoda (I)

Konsultācijas
Otrdiena 15:35 - 16:15 169. kabinets
Ceturtdiena 15:35 - 16:15 169. kabinets

Uģis Pekša

Tehniskā grafika, Datorika

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:30 - 16:00 223. kabinets
Piektdiena 15:30 - 16:00 223. kabinets

Arnis Pekša

Inženierzinības, Fizika, Datorika

Konsultācijas
Trešdiena 14:40 - 17:10 222. kabinets

Anna Petrago

Matemātika (I), Matemātika

Konsultācijas
Otrdiena 13:50 - 15:00 217. kabinets
Trešdiena 14:40 - 15:30 217. kabinets
Ceturtdiena 14:40 - 15:30 217. kabinets

Mikus Podkalns

Sports un veselība, Sports

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 17:00 Sporta halle
Trešdiena 15:30 - 16:20 Sporta halle

Nadīna Anija Poga

Dizains un tehnoloģijas

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:00 - 16:00 013.kabinets

Arvīds Prančs

63023330

arvids.prancs@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. IT jomā

Datorika (I), Programmēšana

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:00 223. kabinets

Laura Reisa

Bioloģija

Zaiga Romanovska

Angļu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:20 149. kabinets

Sandra Rubule

Matemātika I, Matemātika

Konsultācijas
Piektdiena 14:40 - 17:50 218. kabinets

Ilze Rumbeniece

Ģeogrāfija I, Ekonomika, Ģeogrāfija

Konsultācijas
Ceturtdiena 14:00 - 16:00 320. kabinets
Piektdiena 14:00 - 16:00 320. kabinets

Liene Sabule

Bioloģija I, Cilv. un vide (I), Bioloģija

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:30 314. kabinets 12.b
Trešdiena 14:50 - 15:30 314. kabinets
Piektdiena 14:50 - 15:30 314. kabinets

Artūrs Sebris

Līva Siliņa

Angļu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:10 160. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:10 160. kabinets

Evija Slokenberga

63023324

Dir. v. metodiskajā darbā

Pieņemšanas laiki
Trešdiena 111. kabinets

Matemātika

Konsultācijas
Piektdiena 15:30 - 16:30 111. kabinets

Alda Spirģe

63007755

alda.spirge@izglitiba.jelgava.lv

Dir. v. izglītības darbā

Projekta darbs

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:10 213. kabinets

Inga Strode

Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Pirmdiena 14:50 - 15:30 117. kabinets
Otrdiena 14:50 - 16:10 117. kabinets
Piektdiena 14:50 - 15:30 117. kabinets

Tamāra Šavļuka

Krievu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:35 - 16:15 153. kabinets
Ceturtdiena 14:50 - 15:30 153. kabinets

Sanita Titova

Dizains un tehnoloģijas, Mājturība

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:20 Mājt.m.
Ceturtdiena 15:30 - 16:20 Mājt.m.

Mārtiņš Tomsons

Biruta Turlava

Vēsture un sociālās zinātnes I, Latv. un pas. vēsture, Latvijas vēsture, Pasaules vēsture

Konsultācijas
Otrdiena 14:50 - 17:00 121. kabinets
Ceturtdiena 15:30 - 16:20 121. kabinets

Vilhems Georgs Vācietis

Ramona Vaļģe

Vācu valoda

Konsultācijas
Otrdiena 15:30 - 16:30 162. kabinets

Liene Veģere

Radošās industrijas (I), Vizuālā māksla

Konsultācijas
Ceturtdiena 15:30 - 16:20 113. kabinets
Piektdiena 14:50 - 15:50 113. kabinets

Inga Viļumsone

Programmēšana I, Informātika, Datorika

Konsultācijas
Otrdiena 14:50 - 17:00 222. kabinets

Tamāra Votčele

Krievu valoda

Konsultācijas
Trešdiena 15:30 - 16:00 152. kabinets

Ina Zastavņecka

Latv. literatūra I, Latviešu valoda I, Latviešu valoda, Literatūra

Konsultācijas
Otrdiena 14:50 - 16:10 114. kabinets
Trešdiena 15:30 - 17:00 114. kabinets