search

Uzņemšana

Skolēnu uzņemšanas kārtība Jelgavas Valsts ģimnāzijā (2018./2019.m.g.)

Skolēnu reģistrācija 7. klasē

01.06.2018. - 08.06.2018. Jelgavas pils 145. kabinetā (Ziemeļu vārti, 1.stāvs)

 
1.,4.,6. jūnijā no plkst. 09:00 līdz 14:00;
5.,7. jūnijā no plkst. 13:00 līdz 17:30;

8.jūnijā no plkst. 9:00 līdz 12:00

Reģistrējoties iesniedz:
Iesniegumu un 6. klases liecības kopiju (skolā salīdzina ar oriģinālu, tātad jāņem līdzi abas).

Skolēnu reģistrācija 10. klasē

18.06.2018. - 21.06.2018. no plkst 9:00 līdz 14:00   Jelgavas pils 145. kabinetā (Ziemeļu vārti, 1.stāvs)


Uzņemto skolēnu un vecāku sanāksme 22.06.2018. plkst. 11:00 145.kabinetā.

 1. Iestājoties ģimnāzijā, skolēnam dota iespēja izvēlēties šādas izglītības programmas:
  • dabaszinību virziena
   • ķīmija - bioloģija (B klase)
   • dabaszinātnes (D klase)
   • matemātika - datori (M klase)
  • vispārizglītojošā virziena (A klase)
 2. Skolēniem, iestājoties ģimnāzijā, jāiesniedz šādi dokumenti:
  • apliecība par pamatizglītību (kopija),
  • sekmju lapa (kopija),
  • medicīnas karte (veidlapa nr.026-/u no iepriekšējās skolas),
  • vecāku iesniegums (skolas veidlapa),
  • iesniegums bibliotēkai.