search

Uzņemšana

Skolēnu uzņemšanas kārtība Jelgavas Valsts ģimnāzijā (2017./2018.m.g.)

Skolēnu reģistrācija 7. klasē

01.06.2017. - 15.06.2017. Jelgavas pils 145. kabinetā (Ziemeļu vārti, 1.stāvs)

 
1.,5.,7.,12.,14.jūnijā no plkst. 09:00 līdz 14:00;
2.,6.,8.,13.jūnijā no plkst. 13:00 līdz 17:30.

15.jūnijā no pl.11:00 līdz 13:00

 

Reģistrējoties iesniedz:
6. klases liecības kopiju (skolā salīdzina ar oriģinālu, tātad jāņem līdzi abas).

Skolēnu reģistrācija 10. klasē

12.06.2017. - 16.06.2017. Jelgavas pils 145. kabinetā (Ziemeļu vārti, 1.stāvs)

12. - 15. jūnijā no plkst 9:00 līdz 14:00
16. jūnijā no plkst. 9:00 līdz 10:00


Uzņemto skolēnu un vecāku sanāksme 16.06.2017. plkst. 11:00 145.kabinetā.

 1. Jelgavas Valsts ģimnāzijas 10. klasēs uzņem skolēnus, kuri saņēmuši pamatskolas beigšanas apliecību. Reģistrē skolēnus, kuriem 9.klases apliecībā nav zemāka vērtējuma par 4.
 2. Iestājoties 10. klasēs dokumentus pieņem pēc pamatskolas eksāmenu nokārtošanas.
 3. Iestājoties ģimnāzijā, skolēnam dota iespēja izvēlēties šādas izglītības programmas:
  • humanitārā un sociālā virziena
   • cilvēkzinības (C klase)
  • dabaszinību virziena
   • ķīmija - bioloģija (B klase)
   • dabaszinības (D klase)
   • matemātika - datori (M klase)
  • vispārizglītojošā virziena (A klase)
 4. Skolēniem, iestājoties ģimnāzijā, jāiesniedz šādi dokumenti:
  • apliecība par pamatizglītību (kopija),
  • sekmju lapa (kopija),
  • medicīnas karte (veidlapa nr.026-/u no iepriekšējās skolas),
  • vecāku iesniegums (skolas veidlapa),
  • iesniegums bibliotēkai