search

Uzņemšana

Skolēnu uzņemšanas kārtība Jelgavas Valsts ģimnāzijā (2020./2021.m.g.)

Skolēnu reģistrācija 7. klasē

 

 

Skolēnu reģistrācija 10. klasē

15.06.2020. - 18.06.2020. no plkst 9:00 līdz 14:00 213. kabinetā

Pēc sarunas ar uzņemšanas komisiju, visi skolēni kārto iestājpārbaudījumu.

Uzņemto skolēnu sanāksme 19.06.2020. plkst. 11:00 zālē.

Visas izglītības programmas piedāvā STEM priekšmetus (matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija)

 1. Iestājoties ģimnāzijā, skolēnam dota iespēja izvēlēties šādas izglītības programmas:
  • dabaszinības - matemātika
   • padziļinātie kursi - matemātika, fizika, angļu valoda vai vēsture un sociālās zinības
   • specializētie kursi - programmēšana, lietišķā latviešu valoda
  • dabaszinības - medicīna, farmācija, veterinārija, uzturzinātne
   • padziļinātie kursi - ķīmija, bioloģija, angļu valoda vai vēsture un sociālās zinības
   • specializētie kursi - uzņēmējdarbības pamati
  • inženierzinātnes
   • padziļīnātie kursi matemātika, fizika, ķīmija vai angļu valoda
   • specializētie kursi - digitālais dizains, projektīvā ģeometrija
  • sociālās zinības - ekonomika, jurisprudence, žurnālistika, politika
   • padziļīnātie kursi - latviešu valoda un literatūra, angļu valoda, vēsture vai sociālās zinības
   • specializētie kursi - uzņēmējdarbības pamati, lietišķā latviešu valoda, publiskā runa
 2. Skolēniem, iestājoties ģimnāzijā, jāiesniedz šādi dokumenti:
  • apliecība par pamatizglītību (kopija),
  • sekmju lapa (kopija),
  • medicīnas karte (veidlapa nr.026-/u no iepriekšējās skolas),
  • vecāku iesniegums (skolas veidlapa),
  • iesniegums bibliotēkai.