search

Uzņemšana

Skolēnu uzņemšanas kārtība Jelgavas Valsts ģimnāzijā (2020./2021.m.g.)

Skolēnu reģistrācija 7. klasē

Pamatizglītības otrā posma (7. - 9. klase) programma Jelgavas Valsts ģimnāzijā papildināta ar individuālā/grupas darba stundām šādos virzienos:

 • matemātikas (padziļināta matemātikas apguve);
 • inženierzinību (padziļināta fizikas un inženierzinību apguve);
 • bioloģijas un ķīmijas (padziļināta bioloģijas un ķīmijas apguve);
 • uzņēmējdarbības un valodu (padziļināta uzņēmējdarbības, radošo industriju un valodu apguve).

Reģistrēšanās notiks no 1. līdz 5. jūnijam. Pieteikties uz konkrētu reģistrēšanās laiku varēs pie skolas sekretāres pa telefonu 63007754, sākot no 18. maija no plkst. 9:00 līdz 14:00.

Reģistrēšanās laiki:

 • 1. jūnijā 9:00 - 14:00
 • 2. jūnijā 14:00 - 17:00
 • 3. jūnijā 14:00 - 17:00
 • 4. jūnijā 10:30 - 14:00
 • 5. jūnijā 9:00 - 11:00

1. Skolēniem reģistrējoties 7. klasē jāiesniedz šādi dokumenti:

 • vecāku iesniegums par uzņemšanu (skolas veidlapa);
 • 6. klases liecības kopija (oriģināls jāuzrāda).

2. 7. klasē netiek uzņemti izglītojamie ar nepietiekamu vērtējumu kādā mācību priekšmetā. Reģistrējot skolēnus konkursam uz vietu 7. klasē, tiks ņemti vērā šādi vērtējumi (šo vērtējumu summa veidos konkursa punktus izvēlētajā programmā):

 • 6. klases gada mācību sasniegumu vidējais vērtējums;
 • 6. klases gada vērtējums latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā.

Uzņemšanas rezultāti tiks paziņoti 5. jūnijā pēc plkst. 15:00.

Skolēnu reģistrācija 10. klasē

Visas izglītības programmas piedāvā STEM priekšmetus (matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija)

Reģistrēšanās notiks no 15. līdz 19. jūnijam. Pieteikties uz konkrētu reģistrēšanās laiku varēs pie skolas sekretāres pa telefonu 63007754, sākot no 18. maija no plkst. 9:00 līdz 14:00.

Reģistrēšanās laiki:

 • 15.jūnijā 9:00 - 14:00
 • 16.jūnijā 9:00 - 14:00
 • 17.jūnijā 14:00 - 17:00
 • 18.jūnijā 9:00 - 14:00
 • 19.jūnijā 9:00 - 11:00

 

 1. Iestājoties ģimnāzijā, skolēnam dota iespēja izvēlēties šādas izglītības programmas:
  • dabaszinības - matemātika
   • padziļinātie kursi - matemātika, fizika, angļu valoda vai vēsture un sociālās zinības
   • specializētie kursi - programmēšana, lietišķā latviešu valoda
  • dabaszinības - medicīna, farmācija, veterinārija, uzturzinātne
   • padziļinātie kursi - ķīmija, bioloģija, angļu valoda vai vēsture un sociālās zinības
   • specializētie kursi - uzņēmējdarbības pamati
  • inženierzinātnes
   • padziļinātie kursi matemātika, fizika, ķīmija vai angļu valoda
   • specializētie kursi - digitālais dizains, projektīvā ģeometrija
  • sociālās zinības - ekonomika, jurisprudence, žurnālistika, politika
   • padziļinātie kursi - latviešu valoda un literatūra, angļu valoda, vēsture vai sociālās zinības
   • specializētie kursi - uzņēmējdarbības pamati, lietišķā latviešu valoda, publiskā runa
 2. Skolēniem, iestājoties ģimnāzijā, jāiesniedz šādi dokumenti:
  • Pamatskolas beigšanas apliecības un sekmju izraksta kopijas (uzrādot oriģinālus).
  • Vecāku iesniegums (skolas veidlapa)
  • Iesniegums bibliotēkai (skolēniem, kuri nav mācījušies JVĢ).
  • Medicīnas karte (veidlapa nr 026/-u no iepriekšējās skolas), skolēniem, kuri nav mācījušies JVĢ.
 3. 10. klasē netiek uzņemti izglītojamie ar nepietiekamu vērtējumu kādā mācību priekšmetā. Reģistrējot skolēnus konkursam uz kādu no 10. klašu izglītības programmām, tiks ņemti vērā šādi vērtējumi (šo vērtējumu summa veidos konkursa punktus izvēlētajā programmā):

  • 9. klases gada mācību sasniegumu vidējais vērtējums,
  • vērtējums latviešu valodā,
  • vērtējums literatūrā,
  • vērtējums matemātikā,
  • vērtējums angļu valodā.
 4. Reģistrējoties kandidātam jānorāda pirmā izvēlētā izglītības programma un otrā izvēle. Ja skolēns neiztur konkursu uz pirmo izvēlēto programmu, uzņemšanas komisijas pārstāvis sazināsies ar kandidātu par otro izvēli.

Uzņemšanas rezultāti tiks paziņoti 19. jūnijā pēc plkst. 15:00.
Jaunās vispārējās vidējās izglītības programmas apskatāmas šeit.