search

Uzņemšana

Skolēnu uzņemšanas kārtība Jelgavas Valsts ģimnāzijā (2019./2020.m.g.)

Skolēnu reģistrācija 7. klasē

03.06.2019. - 07.06.2019. Jelgavas pils 145. kabinetā (Ziemeļu vārti, 1.stāvs)

 
3.,5.,7. jūnijā no plkst. 09:00 līdz 14:00;
4.,6. jūnijā no plkst. 13:00 līdz 17:30;

Reģistrējoties iesniedz:
Iesniegumu un 6. klases liecības kopiju (skolā salīdzina ar oriģinālu, tātad jāņem līdzi abas).

Uzņemto skolēnu fotografēšana skolēnu apliecībām 14.06.2019. plkst. 9:00 - 15:00 156.kabinetā.

 

Skolēnu reģistrācija 10. klasē

17.06.2019. - 20.06.2019. no plkst 9:00 līdz 14:00   Jelgavas pils 145. kabinetā (Ziemeļu vārti, 1.stāvs)


Uzņemto skolēnu un vecāku sanāksme 21.06.2019. plkst. 11:00 145.kabinetā.

 1. Iestājoties ģimnāzijā, skolēnam dota iespēja izvēlēties šādas izglītības programmas:
  • dabaszinību virziena
   • ķīmija - bioloģija (B klase)
   • dabaszinātnes (D klase)
   • matemātika - datori (M klase)
  • vispārizglītojošā virziena (A klase)
 2. Skolēniem, iestājoties ģimnāzijā, jāiesniedz šādi dokumenti:
  • apliecība par pamatizglītību (kopija),
  • sekmju lapa (kopija),
  • medicīnas karte (veidlapa nr.026-/u no iepriekšējās skolas),
  • vecāku iesniegums (skolas veidlapa),
  • iesniegums bibliotēkai.

Uzņemto skolēnu fotografēšana skolēnu apliecībām 21.06.2019. plkst. 9:00 - 15:00 156.kabinetā.