search

Uzņemšana

Skolēnu uzņemšanas kārtība Jelgavas Valsts ģimnāzijā (2021./2022.m.g.)

Skolēnu reģistrācija 7. klasē

Virtuālā atvērto durvju diena – 7. aprīlī plkst. 18:00

Pamatizglītības otrā posma (7. - 9. klase) programma Jelgavas Valsts ģimnāzijā papildināta ar individuālā/grupas darba stundām šādos virzienos:

 • matemātikas (padziļināta matemātikas apguve);
 • inženierzinību (padziļināta fizikas un inženierzinību apguve);
 • bioloģijas un ķīmijas (padziļināta bioloģijas un ķīmijas apguve);
 • uzņēmējdarbības un valodu (padziļināta uzņēmējdarbības, radošo industriju un valodu apguve).

Pieteikties uz konkrētu reģistrēšanās laiku varēs pie skolas sekretāres pa tālruni 63007754, sākot ar 24. maiju no plkst. 9:00 līdz 14:00.

Reģistrēšanās notiks no 1. līdz 7. jūnijam. Reģistrēšanās laiki:

 • 1. jūnijā 9:00 - 14:00
 • 2. jūnijā 14:00 - 18:00
 • 3. jūnijā 14:00 - 18:00
 • 4. jūnijā 9:00 - 14:00
 • 7. jūnijā 9:00 - 11:00

1. Skolēniem reģistrējoties 7. klasē jāiesniedz šādi dokumenti:

 • vecāku iesniegums par uzņemšanu (skolas veidlapa);
 • 6. klases liecības kopija (oriģināls jāuzrāda).

2. 7. klasē netiek uzņemti izglītojamie ar vērtējumu, kas ir mazāks nekā 5 balles kādā no mācību priekšmetiem.

3. Reģistrējot skolēnus konkursam uz vietu 7. klasē, tiks ņemti vērā šādi vērtējumi (šo vērtējumu summa veidos konkursa punktus izvēlētajā programmā):

 • 6. klases gada mācību sasniegumu vidējais vērtējums;
 • 6. klases gada vērtējums latviešu valodā, literatūrā, angļu valodā un matemātikā.

Uzņemšanas rezultāti tiks paziņoti no 8. līdz 11. jūnijam. Ģimnāzijas mājas lapā tiks publicēts uzņemto skolēnu saraksts un kandidātu saraksts (tiks norādīts pretendenta reģistrācijas kods un komisijas lēmums).

Līdz 10.06. plkst. 14:00 uzņemtajiem skolēniem jāapstiprina izvēle mācīties Jelgavas Valsts ģimnāzijā. Ja uzņemtais skolēns neapstiprina izvēli mācīties JVĢ, brīvā vieta tiek piedāvāta nākamajam skolēnam kandidātu sarakstā.

Skolēnu reģistrācija 10. klasē

Virtuālā atvērto durvju diena – 7. aprīlī plkst. 18:00

Lai iestātos Jelgavas Valsts ģimnāzijā, jānokārto iestājpārbaudījums. Tas sastāvēs no divām daļām – testa un motivācijas vēstules. Testā tiks iekļauti jautājumi no latviešu valodas un literatūras, matemātikas, angļu valodas un dabaszinātnēm (fizika, ķīmija, bioloģija). Motivācijas vēstuli skolēns raksta, pamatojot programmas izvēli (līdz 120 vārdiem).


Bez tam tiks ņemti vērā šādi vērtējumi :

 • 9. klases gada mācību sasniegumu vidējais vērtējums,
 • vērtējums latviešu valodā,
 • vērtējums literatūrā,
 • vērtējums matemātikā,
 • vērtējums angļu valodā.


Šo vērtējumu summa un iestājpārbaudījuma punkti veidos konkursa punktus izvēlētajā programmā.

10. klasē netiek uzņemti izglītojamie ar vērtējumu, kas ir mazāks nekā 5 balles kādā no mācību priekšmetiem.

Iestājpārbaudījums notiks 20. maijā plkst. 16:00. Ja pretendents nevar piedalīties iestājpārbaudījumā minētajā datumā, otra iespēja nokārtot iestājpārbaudījumu būs 2. jūnijā plkst. 16:00. Ievērojot epidemioloģiko situāciju valstī, iestājpārbaudījums notiks klātienē vai attālināti. Ja attaisnojoša iemesla dēļ pretendents nevar piedalīties pārbaudījumā iepriekš minētajos datumos, nekavējoties jāsazinās ar uzņemšanas komisiju (63007755)

Reģistrēšanās iestājpārbaudījumam no 10. maija līdz 18. maijam šajā saitē. Jūsu reģistrācijas kods un iestājpārbaudījuma saite tiks nosūtīti uz jūsu norādīto e-pastu 19.05.2021.

Iestājpārbaudījuma rezultāti tiks publicēti 5 darba dienu laikā ģimnāzijas mājas lapā (tiks norādīts pretendenta reģistrācijas kods un rezultāts).


Pieteikties uz konkrētu laiku sarunai ar uzņemšanas komisiju varēs pie skolas sekretāres pa tālruni 63007754, sākot ar 31. maiju no plkst. 9:00 līdz 14:00.

Uzņemšanas komisija darbosies no 14. līdz 18. jūnijam.

Uzņemšanas komisijas darba laiki:

 • 14.jūnijā 9:00 - 14:00
 • 15.jūnijā 9:00 - 14:00
 • 16.jūnijā 14:00 - 17:00
 • 17.jūnijā 9:00 - 14:00
 • 18.jūnijā 9:00 - 11:00


Uzņemšanas rezultāti tiks paziņoti no 19. jūnija plkst. 13:00 līdz 22. jūnijam. Ģimnāzijas mājas lapā tiks publicēts uzņemto skolēnu saraksts un kandidātu saraksts (tiks norādīts pretendenta reģistrācijas kods un komisijas lēmums).

Līdz 22.06. plkst. 14:00 uzņemtajiem skolēniem jāapstiprina izvēle mācīties Jelgavas Valsts ģimnāzijā. Ja uzņemtais skolēns neapstiprina izvēli mācīties JVĢ, brīvā vieta tiek piedāvāta nākamajam skolēnam kandidātu sarakstā.


Visas izglītības programmas piedāvā STEM priekšmetus (matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija)

Iestājoties ģimnāzijā, skolēnam dota iespēja izvēlēties šādas izglītības programmas:

 • dabaszinības - matemātika
  • padziļinātie kursi - matemātika, fizika, angļu valoda
  • obligātais specializētais kurss - projicēšanas metodes
 • dabaszinības – ķīmija un bioloģija- medicīna, farmācija, veterinārija, uzturzinātne
  • padziļinātie kursi - ķīmija, bioloģija, angļu valoda
  • obligātais specializētais kurss - psiholoģija
 • inženierzinātnes
  • padziļinātie kursi - matemātika, fizika un angļu valoda
  • obligātais specializētais kurss - digitālais dizains
 • sociālās zinātnes - ekonomika, jurisprudence, žurnālistika, politika
  • padziļinātie kursi - latviešu valoda un literatūra, angļu valoda, sociālās zinātnes
  • obligātais specializētais kurss - biznesa vadība


Skolēniem, iestājoties ģimnāzijā, jāiesniedz šādi dokumenti:

 • Pamatskolas beigšanas apliecības un sekmju izraksta kopijas (uzrādot oriģinālus).
 • Vecāku iesniegums (skolas veidlapa)
 • Iesniegums bibliotēkai (skolēniem, kuri nav mācījušies JVĢ).
 • Medicīnas karte (veidlapa nr 026/-u no iepriekšējās skolas), skolēniem, kuri nav mācījušies JVĢ.


Reģistrējoties kandidātam jānorāda pirmā izvēlētā izglītības programma un otrā izvēle. Ja skolēns neiztur konkursu uz pirmo izvēlēto programmu, uzņemšanas komisijas pārstāvis sazināsies ar kandidātu par otro izvēli.