search

Stundu izmaiņas

Otrdiena

4. Oktobris, 2022

Skolā nav

Inga Strode + 11.b

Kristīne Bļujus + 11.i

Ilvija Ķelpe + 11.m

Iveta Lokmane - Šabovica + 11.u

Daina Blūma

Inga Liepa-Liepiņa

Liene Veģere + 9.u1

Stundu izmaiņas
Klase
Stunda
Priekšmets
Skolotājs
Kabinets
10.b

Aizsardzības mācība

Romāns Krapausks

306 (sem.t.)

10.mi
1 3

Bioloģija I

Kristīne Nagornaja

314

12.b
1,2 6,7

Angļu valoda II (C1)

Artūrs Lukjanovs

170

9.m2
1,2 5,6

Dizains un tehnoloģijas

Sanita Titova

Nadīna Anija Poga

010

013

8.u1
5,7,8

MOT nodarbība

205 (Zāle)

9.m2
6 4

Datorika

Uģis Pekša

224

9.m1
7 4

Klases stunda

Elita Indriksone

118

9.b
8 5

Ģeogrāfija

Tatjana Svirska

319

8.b
9 6

Bioloģija

Laura Reisa

312

Trešdiena

5. Oktobris, 2022