search

Par skolu

Kontakti

Adrese: Mātera iela 44 , Jelgava, LV-3001

E-pasts: vgim@izglitiba.jelgava.lv

Tālrunis: +371 63007754, +371 63023373


Rekvizīti:

Jelgavas Valsts ģimnāzija

Mātera iela 44 , Jelgava, LV-3001

Reģistrācijas numurs: 90000074738

PVN reģistrācijas numurs: LV90000074738

Banka: SEB banka

Bankas kods: UNLALV2X008

Konts: LV07UNLA0008014130203

skolas logo

Skolas logotips: