search

Piekļūstamība

Tīmekļvietnes izvērtējums atbilstoši digitālās vides piekļūstamības prasībām

Piekļūstamības paziņojums

Jelgavas Valsts ģimnāzija saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz iestādes oficiālo tīmekļvietni – vgim.jelgava.lv.

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Jelgavas Valsts ģimnāzijas tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

Šīs tīmekļvietnes piekļūstamības izvērtējums pēdējo reizi veikts 29.12.2020. Izvērtēšanu veica Jelgavas Valsts ģimnāzija.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments

Piekļūstamības alternatīvas
Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam sazināties ar Jelgavas Valsts ģimnāziju: vgim@izglitiba.jelgava.lv, +371 63007754, +371 63023373.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību. Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

Adrese: Mātera iela 44 , Jelgava, LV-3001

E-pasts: vgim@izglitiba.jelgava.lv

Tālrunis: +371 63007754, +371 63023373

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi septiņu dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir Arvīds Prančs: arvids.prancs@izglitiba.jelgava.lv.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmreizēji sagatavots 07.01.2021.

Šo paziņojumu apstiprināja Jelgavas Valsts ģimnāzijas direktore Inese Bandeniece.