search

Geogebras institūts

Jelgavas
GeoGebras institūts

Dinamiskā matemātikas programma GeoGebra ir radīta, lai vizualizētu, ļautu atklāt jaunas sakarības, lai atvieglotu un padarītu interesantāku matemātikas apgūšanas procesu. To var izmantot, lai skolēni labāk izprastu gan planimetriju un stereometriju, gan algebru, gan diskrēto matemātiku.

Pavārgrāmata

Institūta mērķis

Institūta mērķis ir dinamiskās matemātikas programmas GeoGebra popularizēšana un programmas lietotāju atbalsts Latvijā.

Materiālu datubāze

Šobrīd tiek veidota datu bāze ar Latvijas izglītības standartiem atbilstošiem dinamiskiem tiešsaistes materiāliem.

Tālākizglītība

Institūts organizē apmācības kursus, darbnīcas un seminārus. Jelgavas Geogebras institūtu veidojuši Latvijas skolotāji un pētnieki.

Dinamiski tiešsaistes mācību materiāli

Sazinies ar mums

Vadītāja

Ilze France

ilzefrance@inbox.lv

Vadītājas
vietniece

Evija Slokenberga

evijaslokenberga@inbox.lv

Treneres

Diāna Buša

Anete Zača

Liene Krieviņa

Ilze Ieleja