search

Geogebras institūts

Jelgavas GeoGebras institūts

Dinamiskā matemātikas programma GeoGebra ir radīta, lai vizualizētu, ļautu atklāt jaunas sakarības, lai atvieglotu un padarītu interesantāku matemātikas apgūšanas procesu. To var izmantot, lai skolēni labāk izprastu gan planimetriju un stereometriju, gan algebru, gan diskrēto matemātiku.

Jelgavas Geogebras institūtu veidojuši Latvijas skolotāji un pētnieki.

Institūta mērķis ir dinamiskās matemātikas programmas GeoGebra popularizēšana un programmas lietotāju atbalsts Latvijā. Šobrīd tiek veidota datu bāze ar Latvijas izglītības standartiem atbilstošiem dinamiskiem tiešsaistes materiāliem.

Institūts organizē apmācības kursus, darbnīcas un seminārus.

 

Kontakti:

Vadītāja: Ilze France   ilzefrance@inbox.lv

Vadītājas vietniece: Evija Slokenberga evijaslokenberga@inbox.lv

Treneres: Anete Zača, Līva Ozola, Liene Krieviņa, Ilze Gaņina

 

Dinamiski tiešsaistes mācību materiāli:

GeoGebras “Pavārgrāmata” (angļu val.) https://www.geogebra.org/m/kDFSebwK

Pieteikšanās anketa