search

Jubilejas

Šodien

Dzimšanas diena

04

Jūlijs

Agata Busigina, 7.I/U1

Helvijs Podnieks, 11.I

Vārdadiena

04

Jūlijs

Sandis Sergejevs, 7.M

Tuvākajā laikā

Dzimšanas diena

05

Jūlijs

Alise Ērstiķe, 10.U

Anna Luīze Rubule, 7.B

Daniels Šandro, 11.I

18

Jūlijs

Ingūna Kopštāle

Ķīmija I, Cilv. un vide (I), Ķīmija

Vārdadiena

08

Jūlijs

Adele Ragovska, 9.A2

07

Jūlijs

Maruta Hippe

Apkopēja

Alda Spirģe

Dir. v. izglītības darbā

Projekta darbs