search

Jubilejas

Šodien

Dzimšanas diena

03

Jūnijs

Agate Grantiņa, 7.M2

Dana Rudenko, 9.D

Sandra Rubule

Matemātika

Vārdadiena

03

Jūnijs

Inta Klausa

Skolas inspektore

Inta Ļaudama

Latviešu valoda

Tuvākajā laikā

Dzimšanas diena

05

Jūnijs

Elza Fišere, 10.M

Vlada Terentjeva, 7.A1

Andris Klauss

Ēkas dežurants

Vārdadiena

04

Jūnijs

Sintija Stalidzāne, 11.A1

05

Jūnijs

Igors Timohins

Tehniskais strādnieks