search

Jubilejas

Šodien

Dzimšanas diena

20

Marts

Jana Kakstiņa, 10.A2

Tuvākajā laikā

Dzimšanas diena

21

Marts

Everita Katajeva, 8.M

Artūrs Tuzovs, 8.D

Armass Vagals, 9.D

23

Marts

Agita Ozoliņa

Angļu valoda

Vārdadiena

23

Marts

Laura Mirdza Indriksone, 7.B

22

Marts

Tamāra Dzidzēviča

Vācu valoda

Tamāra Šavļuka

Krievu valoda

Tamāra Votčele

Krievu valoda