search

Jubilejas

Šodien

Dzimšanas diena

21

Jūnijs

Rūta Evelīna Birzmale, 8.B

Vārdadiena

21

Jūnijs

Emīls Cauna, 10.M

Emīls Eduards Dūmiņš, 12.D

Egita Hermane, 10.A2

Emīls Juris Jansons, 9.C

Emīls Krūmiņš, 10.B

Emīls Māris Krūmiņš, 7.B

Egita Laure, 12.A

Emīls Mākulis, 12.M

Emīls Sausserdis, 12.B

Emīls Siliņš, 12.B

Emīls Stepiņš, 11.D

Emīls Survils, 11.D

Emīls Mārtiņš Upenieks, 12.M

Tuvākajā laikā

Dzimšanas diena

22

Jūnijs

Rihards Ģenderts, 7.M

Artūrs Lukjanovs

Angļu valoda

Vārdadiena

23

Jūnijs

Līga Bogdanova, 10.A2

Līga Ivzāne, 9.B

Līga Mediņa, 12.B

Emīlija Līga Poga, 10.A2

Zane Līga Trukšāne, 9.A

24

Jūnijs

Jānis Brente

Ekonomika, Latv. un pas. vēsture, Politika

Jānis Dūrējs

Matemātika, Datorpratība (I)

Jānis Ķusis

Latv. un pas. vēsture