search

Grāmatu izstāde

16. Septembris, 2015

Grāmatu izstāde

Bibliotēkas lasītavā apskatāma Rainim un Aspazijai veltīta grāmatu izstāde. Tā sniedz iespēju iepazīties ar bibliotēkas krājumā esošiem materiāliem par abām personībām, kā arī ar viņu darbiem. Tostarp iespējams apskatīt daļu no jelgavnieka, grāmatu kolekcionāra Jāņa Vilka kolekcijā esošajiem Raiņa un Aspazijas pirmizdevumiem, piemēram : Raiņa dzejoļa krājumu “Vētras sēja”, kas ticis izdots 1905.g. un Raiņa pirmo dzejoļu krājumu – “Tālas noskaņas zilā vakarā”. Iespējams apskatīt arī Aspazijas divas beidzamās grāmatas  - “Mēness dārzs ” un “Zem vakara zvaigznes”, kas izdotas 1943.g.

Izstādes apmeklējums nostiprinās jau iegūtās un sniegs papildus zināšanas literatūras stundās apgūtajam.