search

Zinātniski pētniecisko darbu sekcijas

Autors: Jelgavas Valsts ģimnāzija

21. Janvāris, 2021

Zinātniski pētniecisko darbu sekcijas
Pirmdiena, 25. janvāris, 12:00 Otrdiena, 26. janvāris, 12:00
Sekcija Komisija darbi Sekcija Komisija darbi
Bioloģija

L. Sabule

J. Haļzovs

E. Ezeraša

I. Kopštāle

3 Veselības zinātne

L. Sabule

J. Haļzovs

J. Beitāne

A. Freiberga

S.S. Dārzniece

M. Nelsone

12
Tieslietas, vēsture

A.Spirģe

J. Ķusis

B. Turlava

5 Socioloģija

A.Spirģe

J.Ķusis

B. Turlava

J. Brente

10
Psiholoģija

I.Liepa-Nagle

A.Lukjanovs

J. Iliško

S. Ločmele

8 Pedagoģija

E. Slokenberga

K. Eglīte

R. Detlava

D. Launaga

9
Ekonomika

I.Bandeniece

I.Rumbeniece

I.Dukule

6

Vides zinātne

Zemes zinātne

I.Liepa-Nagle

I.Rumbeniece

I.Dukule

A. Anufrijevs

8

Literatūrzinātne

Valodniecība

M. Asarīte

D.Blūma

G. Draveniece

E.Indriksone

I.Strode

R. Vaļģe

T. Dzidzēviča

8

Kulturoloģija

Māksla

M.Asarīte

D. Blūma

L. Veģere

Fizika

Astronomija

Inženierzinātnes

E. Slokenberga

B. Daģe

K. Daģis

U. Ozols

Datorzinības

Programmēšana

Informātika

 

A.Prančs

I. Viļumsone

U. Pekša

M. Beitāns

U. Ozols