search

Izstāsti man savu sapni

Autors: Inga Strode

30. Marts, 2021

Izstāsti man savu sapni

Latviešu valodas aģentūras gadskārtējie konkursi ir kļuvuši par kultūras tradīciju.

Arī mūsu skolas skolēni izmēģināja savus spēkus, rakstot domrakstu “Izstāsti man savu sapni”. Tajā atzinību ieguva mūsu skolas 9.b klases skolniece Liene Madara Gaile. Viņas domraksts publicēts kopējā labāko darbu krājumā, ko estētiski papildina skolēnu iesūtītie zīmējumi par šo pašu tēmu. Grāmatas redaktors, rakstnieks Valdis Rūmnieks priekšvārdā izsaka pateicību gan skolēniem, gan skolotājiem par radošu darbošanos.

Sveicam mūsu skolas rakstnieci Madaru un lepojamies ar viņas talantu! Kā arī paldies skolotājai Ingai Strodei par skolēnu rosināšanu līdzdalībai konkursā.