search

Par augstu pedagoģisko meistarību un ieguldījumu jauniešu izglītošanā

Autors: Jelgavas Valsts ģimnāzija

14. Oktobris, 2021

Par augstu pedagoģisko meistarību un ieguldījumu jauniešu izglītošanā

8. oktobrī, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā godināti Jelgavas pedagogi.

Skolotāju dienas pasākumā ar Pateicības rakstu tika sveikti pedagogi par augstu pedagoģisko meistarību un ieguldījumu bērnu un jauniešu izglītošanā. Katra pilsētas izglītības iestāde apbalvojumam izvirzīja vienu kolēģi, kurš ar savu attieksmi, profesionālo un nesavtīgo darbu ir lielisks piemērs pārējiem.

APSVEICAM!

Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolotāja Liene Sabule ir skolotāja, kura plāno un vada mūsdienīgas, aizraujošas stundas, nebaidoties meklēt un izmēģināt jaunas
pieejas. Uzkrātā pieredze ļauj izvērtēt kas, strādā, kas ne,un dalīties pieredzē.

Liene ir jauno skolotāju, esošo kolēģu atbalsts visdažādākajās situācijās. Nekad neatteiks, bet vienmēr atradīs risinājumu.