search

9.klašu pētījums mežā

Autors: Liene Sabule

4. Oktobris, 2022

9.klašu pētījums mežā

Visas 9. klases septembrī mācību satura ietvaros devās veikt pētījumus mežā lauka darba ietvaros, saistot mācības ar reālo dzīvi ģeogrāfijas, bioloģijas, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos. 

LVM sagatavotajos parauglaukumos dabā skolēniem bija iespēja iejusties mežkopja profesijā, salīdzinot 2 meža nogabalos augošās koksnes daudzumu jeb krāju un analizējot konstatētās atšķirības.

Pētnieciskā darba mērķis ir parādīt skolēniem, ka kopjot un retinot mežu, mainās mežaudzei raksturīgie dabas apstākļi, augu sugu sastāvs un koksnes krājas apjoms. Atgriežoties no lauka darba, klasē vēl turpinās datu apstrāde un rezultātu analīze, lai izdarītu secinājumus par mežaudzes kopšanas ietekmi un nepieciešamību.