search

Skolēnu pašpārvaldes projekts Kontakts

Autors: Marita Asarīte

7. Novembris, 2022

Skolēnu pašpārvaldes projekts Kontakts

Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvalde pavasarī izstrādāja projektu "Atbalsts izglītības iestāžu pāšpārvalžu attīstība programmas "Kontakts" iniciatīvu projektu īstenošanai", ko organizēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Projekta ietvaros tika saņemta nauda, lai varētu realizēt ne tikai skolēnu padomes saliedēšanās pasākumu, bet arī palīdzētu skolēniem domāt par līderisma attīstību. Rudens brīvlaikā skolēnu padome izspēlēja “Improvizācias teātra”elementus, lai iemācītos komunicēt cits ar citu, labāk sastrādāties komandā. Izaugsmes trenere Vineta palīdzēja izprast, kas nepieciešams, lai veiksmīgi organizētu kādu pasākumu. Novembra beigās padomes jaunieši dosies palīdzēt 10. klašu skolēniem labāk iepazīt citam citu, bet decembra sākumā ne tikai skolēnu pašpārvaldei un klašu vecākajiem, bet arī citiem interesentiem būs iespēja darboties trīs radošajās darbnīcās pieredzējušu izaugsmes treneru vadībā.