search

Projekts "Kontakts"

Autors: Skolēnu pašpārvalde

2. Decembris, 2022

Projekts "Kontakts"

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam ietvaros 2022. gada pavasarī bija izsludinājusi atklāto projektu “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”.

Tā ietvaros arī mūsu ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes dalībnieki uzrakstīja projektu, kurā ieguva finansējumu jauniešu līderisma, radošuma, sadarbības un improvizācijas prasmju pilnveidei. Rudens brīvlaikā skolēnu padome mācījās radošumu un sadarbības prasmes. Ar mērķi palīdzēt saliedēt klasi pašpārvaldes pārstāvji devās pie 10. klašu skolēniem ar dažādām aktivitātēm.

2.decembrī visiem ģimnāzijas skolēniem, kuri to vēlējās, nodarbības vadīja izaugsmes treneri Vineta Saulīte, Marija Rasa un Dainis Zaltans. Jauniešiem bija iespēja iepazīt sevi, domāt un darboties radoši, paraudzīties uz apkārtējo no cita skatupunkta. Viņi iepazina arī skolēnus no citām klasēm, mācījās, kā labāk sadarboties. Jaunieši atzina, ka iegūtais palīdzēs ne tikai skolā, bet arī turpmākajā dzīvē.

“Projekts “Kontakts Jelgavā” (Līguma Nr.: VP2022/3-10., 15.08.2022.) īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam finansējuma ietvaros.”

Projekta kopējais budžets ir 4000,00 EUR, īstenošanas laiks: no 2022. gada 15. augusta līdz 2023. gada 31. janvārim. Projekts “Kontakts Jelgavā” (Līguma Nr.: VP2022/3-10., 15.08.2022.) tiks īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam finansējuma ietvaros.