search

Vecāku dienas

Autors: L.Rāte

19. Janvāris, 2016

Vecāku dienas
Foto: http://www.psd1.org

Jelgavas Valsts ģimnāzijas pedagogu saraksts vecāku dienai 2016. gada 19.janvārī. Iespēju robežās būs iespēja tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem.

N. Vārds, uzvārds Telpa Laiks
1. Andis Anškins Sporta halle 8:00 – 17:00
2. Marita Asarīte Direktores vietn. kab. 17:00 – 20:00
3. Anita Balsa    
4. Inese Bandeniece Direktores kab. 8:00 – 20:00
5. Mārtiņš Beitāns 16.kab.  8:00 - 19:00
6. Daina Blūma 11.kab. 15:00 – 20:00
7. Biruta Brente 29.A kab. 17:30 – 20:00
8. Jānis Brente slimo  
9. Raimonds Ciršs Zēnu mājt. kab. 17:00 – 20:00
10. Irēna Cvetkova 36.kab. 18:15 – 20:00
11. Baiba Daģe 7.kab. 17:00 – 20:00
12. Silva-Sandra Dārzniece Mājt. kab. 17:30 – 20:00
13. Regina Detlava Skolotāju istaba 17:30 – 20:00
14. Tamāra Dzidzēviča 22.kab. 8:00 – 10:20 un 16:30 – 20:00
15. Gunita Draveniece 4.kab. 18:00 – 20:00
16. Irēne Dukule 33.kab. 8:00 – 16:10
17. Jānis Dūrējs 26.kab. 17:00 – 20:00
18. Agnese Freiberga 1.kab. vai 30.kab. 16:00 – 20:00
19. Oksana Hohlova 50.kab. 8:00 – 20:00
20. Elita Indriksone 12.kab. 17:00 – 20:00
21. Judīte Iliško 54.kab. 8:00 – 18:00
22. Irina Ivanova 3.kab. 8:00 – 20:00
23. Inita Jankeviča 16.kab. 8:00 – 20:00
24. Maija Jasēviča 21.kab. 8:00 – 20:00
25. Inta Kalniņa Skolotāju istaba 15:00 – 20:00
26. Ingūna Kopštāle Ceturtdien, 21.janv. 16:00 – 18:00
27. Rūta Kozlova 13.kab. 8:00 – 19:00
28. Sarmīte Krēmere 22.kab. 10:30 – 19:00
29. Liene Krieviņa 9.kab. 16:00 – 20:00
30. Jānis Ķusis 29.kab. 18:00 – 20:00
31. Ilze Liepa-Nagle 55.kab. 16:00 – 20:00
32. Santa Ločmele Soc.ped. kab. 8:00 – 18:00
33. Artūrs Lukjanovs    
34. Signe Lūsiņa 14. kab. 8:00 – 17:30
35. Edvīns Ļetko      21.01.     6.kab.   16:00-19:00
36. Ruta Matrosova    
37. Jānis Naglis    
38. Laila Nagle Hallē 8:00 – 20:00
39. Līva Ozola 28.kab. 17:00 – 20:00
40. Agita Ozoliņa 53.kab. 8:00 – 20:00
41. Anda Paņuhno 56.kab. 8;00 – 20:00
42. Vēsma Peipāne 56.A kab. 16:00 – 19:00
43. Arvīds Prančs 16.kab. 8:00 – 19:00
44. Kristīne Pugeja 2.kab. 8:00 – 20:00
45. Līvija Rāte Mācību daļa 13:00 – 16:00 un 17:00 – 20:00
46. Ilvija Rikmane 34.kab. 8:00 – 20:00
47. Sandra Rubule 24.kab. 17:00 – 20:00
48. Ilze Rumbeniece 25.kab. 8:00 – 20:00
49. Liene Sabule 1.un 3.kab. 16:00 – 20:00
50. Evija Slokenberga 1.kab. 8:00 – 20:00
51. Alda Spirģe Direktores vietn. kab. 15:00 – 20:00
52. Inga Strode slimo  
53. Lāsma Svikule 35.kab. 17:00 – 20:00
54. Diāna Špakovska 9.kab. 16:00 – 20:00
55. Tamāra Šavļuka 8.kab. 8:00 – 20:00
56. Sanita Titova Mājturības kab. 9:00 – 12:00 un 18:00 – 20:00
57. Biruta Turlava 29.kab. 18:00 – 20:00
58. Ginta Ūlande slimo  
59. Ilze Vazdiķe    
60. Tamāra Votčele 32.kab. 8:00 – 20:00
61. Anda Zeidmane    
62. Rūta Ziemele