search

Par skolēnu apliecībām

Autors: Izglītības pārbalde

27. Janvāris, 2016

Par skolēnu apliecībām
Foto: Vitālijs Stīpnieks, Dienas Bizness

2016. gada 4. janvārī stājās spēkā izmaiņas Jelgavas E-kartes SEB lietošanas komisijas maksas ieturēšanas kārtībā.

Līdz šim SEB E-kartes lietošanas gada maksa bija noteikta EUR 1.42 apmērā, un tā tika ieturēta reizi gadā. Sākot ar 2016. gada 28. janvāri SEB banka pāries uz mēneša komisijas maksas EUR 0.15 apmērā ieturēšanu par Jelgavas E-kartes lietošanu.

Turpmāk mēneša komisijas maksa EUR 0.15 apmērā tiks ieturēta katra mēneša 28. datumā.