search

Draudzīgā aicinājuma fonda apbalvojums

Autors: Inese Bandeniece

1. Februāris, 2016

Draudzīgā aicinājuma fonda apbalvojums

Latvijas skolās 1935. gadā tika iedibināta akcija „Draudzīgais aicinājums”. Tās laikā katrs var atcerēties savu kādreizējo skolu un dāvināt grāmatas, mākslas priekšmetus.

”Draudzīgo aicinājumu” uzsācis bijušais Valsts prezidents Kārlis Ulmanis, kurš savā vārdadienā uzdāvinājis bērnības skolai grāmatas un lūdzis, lai arī citi atceras savas skolas.

 Kopš 1994. gada šī tradīcija ir atjaunota. Draudzīgā aicinājuma ideju popularizē Draudzīgā aicinājuma fonds. 1997. gadā pieņemts nolikums par Draudzīgā aicinājuma medaļas un diploma piešķiršanu cilvēkiem, kuri popularizējuši un atbalstījuši Draudzīgā aicinājuma idejas un Latvijas vārdu pasaulē.    

 

Draudzīgā aicinājuma fonda apbalvojumi tiek piešķirti piecās nominācijās:

absolventiem, kas nesuši Latvijas vārdu pasaulē, gūstot panākumus starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs, skolotājiem, sabiedriskajiem darbiniekiem par latviskuma uzturēšanu sabiedrībā, mecenātiem, kas pašaizliedzīgi atbalsta izglītību, sniedzot gan intelektuālu, gan materiālu palīdzību, kuri ierauga izcilus jauniešus un piedāvā tiem iespēju savus talantus attīstīt, turpinot izglītību augstākā līmenī, kā arī medijiem, par Draudzīgā aicinājuma idejas popularizēšanu un sabiedrības informēšanu par aktuāliem jautājumiem izglītībā un dalību to risināšanā.

Jelgavas Valsts ģimnāzija izvirzīja Draudzīgā aicinājuma medaļai nominācijā – sabiedrisks darbinieks – absolventi, LLMZA prezidenti, akadēmiķi, profesori Dr. habil. oec. Baibu Rivžu par Draudzīgā aicinājuma atdzimšanas veicināšanu.

Sveicam akadēmiķi, profesori Dr. habil. oec. Baibu Rivžu ar Draudzīgā aicinājuma fonda apbalvojumu!

Pateicamies par dāvinājumu Draudzīgā aicinājuma dienā!