search

Reģionālā konference svešvalodu un dzimtās valodas skolotājiem

Autors: Inese Bandeniece

17. Februāris, 2016

Reģionālā konference svešvalodu un dzimtās valodas  skolotājiem

17. februārī Jelgavas Valsts ģimnāzija organizē konferenci svešvalodu un dzimtās valodas skolotājiem “Interaktīvas mācību metodes kvalitatīva izglītības procesa un sadarbības veicināšanai valodu stundās”.

Konferencei ir pieteikušies 153 dalībnieki no:

Jelgavas, Dobeles, Saldus, Bauskas, Talsu, Cēsu, Aizputes, Ventspils, Tukuma, Rīgas, Raunas, Jūrmalas, Lielvārdes, Dundagas, Liepājas, Blīdenes, Ķeguma, Brocēniem, Madonas un Rēzeknes skolām.

LU docente, vadošā pētniece Ieva Margeviča - Grinberga konferencē runās par to, kāds izaicinājums ir pedagogam strādāt ar 21.gadsimta jauniešiem.

Jelgavas Valsts ģimnāzijas valodu skolotāji Agita Ozoliņa, Alda Spirģe, Kristīne Pugeja, Ilvija Rikmane, Irina Ivanova, Tamāra Šavļuka, Gunita Draveniece, Elita Indriksone, Inga Strode, Ilze Liepa- Nagle, Anda Paņuhno, Tamāra Dzidzeviča un Signe Lūsiņa dalīsies pieredzē kā veicināt izziņas, analīzes un sadarbības prasmes mācību stundās, izmantojot IKT, vai, kā un ko skolēns raksta, kā veidot uz kompetencēm balstītu mācību stundu, kā skolēnos attīstīt lasītprasmes, kā pilnveidot skolēnu prezentēšanas un publiskās runas prasmes, kā audzināt lokālpatriotismu literatūras stundās un kā stundā izmantot kooperatīvo mācību metodi lasīšanas prasmju attīstībai valodu stundās.