search

Jelgavas Valsts ģimnāzijā saruna par arābu valodu un kultūru

Autors: Marita Asarīte

6. Aprīlis, 2016

Jelgavas Valsts ģimnāzijā saruna par arābu valodu un kultūru

Otrdien Jelgavas Valsts ģimnāzijā viesojās Latvija Universitātes Āzijas studiju fakultātes arābu valodas studente Paula Zariņa. Viņa 10.,11. klašu skolēniem pastāstīja par to, kas viņu rosinājis mācīties šo valodu. Paula pirms tam studējuši filozofiju, bet, iepazīstoties ar arābu kultūru, nolēmusi studēt valodu.

Sevišķi svarīgi tas ir mūsdienu daudzveidīgajā pasaulē, kad cilvēkiem izveidojušies kaut kādi stereotipi par daudzām tautām, lietām un tradīcijām.Sarunā ar skolēniem viņa mēģināja kaut nedaudz mainīt šos stereotipus. Paula pastāstīja, ka daudzi cilvēki jauc jēdzienus musulmanis un arābs, kas  nebūt nav viens un tas pats. Arābu valoda ir viena no oficiālajām ANO valodām. Termins "arābu valoda" var attiekties gan uz literāro arābu valodu , gan uz daudzajiem vietējiem valodas variantiem, kurus parasti dēvē par "arābu sarunvalodu". Arābi literāro valodu uzskata par standarta valodu un pārējos valodas variantus par dialektiem.  Sevišķi interesanta daudziem šķita iepazīšanās ar arābu alfabētu. Vairākiem skolēniem bija iespēja uzzināt, kā viņu vārdu raksta šajā valodā. Daži pamēģināja rakstīt gada skaitļus. Paula visiem parādīja arī savu pierakstu kladi, kur nepierasti škita ačgārnā rakstība.” Protams, nekas nesanāk uzreiz, ir daudz jāmācās,”sacīja studente. Tomēr viņa rosināja skolēnus domāt par nākotnes darba iespējām, ko dod ikvienas valodas zināšanas. Sarunas nobeigumā vairāki bija nolēmuši uzzināt, kā viņu vārdu un uzvārdu raksta arābu valodā. Paula labprāt ar to palīdzēja, bet viena meitene interesējās par iespējām studēt arābu valodu. Paula uzsvēra, ka nekādas priekšzināšanas netiek prasītas, vien skolā labi jāapgūst sava dzimtā latviešu valoda un angļu valoda.