search

Skolēnu nodarbinātība vasarā

Autors: Santa Ločmele

20. Aprīlis, 2016

Skolēnu nodarbinātība vasarā
Foto: www.hiveage.com

Audzēkņiem, kuri vēlas strādāt vasaras periodā, Jelgavas Valsts ģimnāzijā no š.g. 4. – 29. aprīlim jāiesniedz pieteikums un vecāku vai aizbildņu apliecinājums. Vērtējot pieteikumus, priekšrocības darba piedāvājumiem tiks dota audzēkņiem ar pozitīvu attieksmi pret darbu, ja nav nodarbināts pie cita darba devēja un atbilst vismaz vienam no vērtēšanas  kritērijiem:

  • ir labas sekmes un uzvedība;
  • ir aizbildnībā;
  • ir no daudzbērnu ģimenes (ģimenē ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni);
  • ir no ģimenes, kurai ir piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;
  • viens vai abi vecāki ir bezdarbnieki.

Audzēkņu pieteikumus izvērtēs direktores izveidota vērtēšanas komisija, kura arī apstiprinās nodarbinātībā iesaistīto audzēkņu sarakstus. Pieteikuma anketa un apliecinājums elektroniski pieejami http://jip.jelgava.lv/sakumlapa/1135-skolnu-nodarbintba-2016gada-vasar kā arī pie skolas sekretāres.

Jautājumu gadījumā zvanīt skolas sociālajam pedagogam S.Ločmelei 28454117