search

Lekcija "Ģimenes loma bērna karjeras izvēlē"

Autors: I.Liepa-Nagle

24. Novembris, 2016

Lekcija "Ģimenes loma bērna karjeras izvēlē"

Šīs nedēļas sākumā, 22.novembrī, JVĢ noorganizēja lekciju 8.klašu skolēnu vecākiem "Ģimenes loma bērna karjeras izvēlē". Lekciju lasīja RPIVA docente, karjeras konsultante Inta Lemešenoka. Lekcijā tika apskatīti jautājumi, kā vecākiem palīdzēt pusaudzim saprast, kas viņu interesē, kas ir viņa stiprās puses un kā tas varētu tikt kombinēts, lai sasniegtu savus mērķus. Lektore norādīja, ka bieži vien vecāku iedomātā bērna karjera nesakrīt ar jaunieša paša izvēli un/vai iespējām. Lai veiksmīgāk risinātu vecāku un bērnu dialogu, ir jārod laiks sarunai. Pielikumā atradīsiet lektores piedāvātos materiālus.

Novēlam ikvienam vecākam rast šo laiku sarunai ar pusaudzi.