search

Kustības „Draudzīga skola” konkurss

Autors: Inga Strode

15. Decembris, 2016

Kustības „Draudzīga skola” konkurss
Foto: Artūrs Strods

Turpinot iepriekšējos gados veiksmīgi aizsākto iniciatīvu, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija kustības „Draudzīga skola” ietvaros arī šogad izsludināja konkursu pedagogiem par labāko klases audzināšanas stundu draudzīgas un cieņpilnas vides veicināšanai klasē.

Konkursa mērķis - draudzīgas, cieņpilnas un savstarpēji atbalstošas vides attīstīšanas skolā, pieredzes apmaiņas veicināšana starp mācību iestādēm, kā arī pedagogu aktīvāka iesaiste kustībā „Draudzīga skola”. Ar šī konkursa palīdzību inspekcijas vēlas dot iespēju pedagogiem radošā un atraktīvā formā runāt par jaunajiem izaicinājumiem skolas un klases vidē (cieņa un savstarpējo attiecību kultūra, vardarbība un mobings, iecietības un empātijas veicināšana utt.), kā arī radīt mācību materiālu, kas būs noderīgs arī citiem kustības „Draudzīga skola” dalībniekiem.

Šajā konkursā piedalījās arī mūsu skolas 11. B klase un klases audzinātāja Inga Strode ar stundu “Mācību stundu kavējumi, to iemesli un iespējamie risinājumi” . Tāpēc īpašu prieku sagādāja ziņa, ka mūsu  kopdarbs Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) organizētajā konkursā par labāko klases audzināšanas stundu ir ieguvis vienu no godalgotajām vietām.

Paldies visiem atsaucīgajiem 11. B klases skolēniem, kas atbalstīja, piedalījās, domāja un, galvenais, paši sev atbildēja uz jautājumu, kāpēc skolu ir vērts apmeklēt regulāri. Lūk, dažas no skolēnu atbildēm:

“Jo vairāk kavētu stundu, jo vairāk iekavētas mācību vielas un sliktāki gala vērtējumi.”

“Motivācijas trūkumu varu novērst tikai es pati, jācīnās ar sevi un jānāk uz stundām.”

“Sapratu, ka kavēšana tiešām ir nopietna problēma ne tikai mūsu klasē, bet arī Latvijā.”

 “Manuprāt, ir pašsaprotami nekavēt skolu, ziņot skolotājai par kavējumu iemesliem. Tā ir nopietna situācija, nevar pieļaut tās attīstīšanu vai veicināšanu.”