search

Konkurss par Erasmus + projekta "IKT aktīvā mācīšanās un mācīšanas procesā- iedvesmojoši, izaicinoši, aizraujoši" logo

Autors: Agita Ozoliņa

17. Janvāris, 2017

Konkurss par Erasmus + projekta "IKT aktīvā mācīšanās un mācīšanas procesā- iedvesmojoši, izaicinoši, aizraujoši" logo

Kopš 2016.gada 1.septembra Jelgavas Valsts ģimnāzijā tiek realizēts Erasmus+ projekts "IKT aktīvā mācīšanās un mācīšanas procesā- iedvesmojoši, izaicinoši, aizraujoši" (projekta nr. 2016-1-LV01-KA219-022637_1)

Projekta laikā kopā mācāmies sadarboties stundā un ārpus stundām, vērtēt un tikt vērtētiem, jēgpini lietot informāciju tehnoloģijas (IKT) mācību procesā.

Projektā iesastītas 7 valstis Jelgavas Valsts ģimnāzija (Latvija) (projekta koordinators), Polija, Itālija, Portugāle, Beļģija, Nīderlande, Turcija.

Oktobra mēnesī visās valstīs skolēni izstrādāja projekta logo, šobrīd ikvienam ir iespēja balsot par sev tīkamāko un atbilstošāko projekta logo.

Aicinām skolēnus, skolēnu vecākus, skolotājus, tehnisko personālu un apkārtējo sabiedrību aktīvi iesaistīties balsošanā!

Balsošana tiek organizēta no 15.01.-15.02.2017.

Pēc tam rezultāti tiks apkopoti un izvēlēts logo, kurš būs saņēmis visvairāk balsu.

Balsojiet šeit:  https://goo.gl/forms/Zlju3MzlnOzrwPbs2