search

Pilsētas fizikas olimpiādes rezultāti

Autors: Baiba Daģe

2. Februāris, 2017

Pilsētas fizikas olimpiādes rezultāti
Foto: www.class-central.com

Pilsētas fizikas olimpiādes rezultāti

  1. Ralfs Leitis (10.m) - 1.vieta (skolotāja Baiba Daģe)
  2. Ralfs Sakss (9.A) - 3. vieta (skolotājs Edvīns Ļetko)
  3. Klinta Madara Greiliha (11.m) – 3.vieta (skolotāja Baiba Daģe)
  4. Egils Kalns (10.m) – atzinība (skolotāja Baiba Daģe)

Ralfs Leitis uzaicināts uz fizikas 67. valsts olimpiādi  6. – 7. aprīlī Rīgā.